POMEN VODA

 
 

 

 

 

 

 


 

Morje

 • Vpliv na podnebje. Morje je ogromen akumulator toplote. Morski tokovi prenašajo ogromne količine energije ter skrbijo za izmenjavo snovi v morjih.
 • Vir hrane - ribištvo. Intenzivni svetovni ribolov je izčrpal morja in ga omejujejo s številnimi predpisi. Veliko je še možnosti uporabe alg in planktona v prehrani in kmetijstvu.
 • Vir kisika - morske rastline pridelajo dvakrat več kisika kot kopenske.
 • Morje je "tekoči rudnik" sodobnega sveta. Iz morske vode pridobivajo morsko sol, magnezij in brom. Tehnika omogoča črpanje nafte in zemeljskega plina iz vedno večjih globin morskega dna. Pridobivajo še mangan, nikelj, baker, železo idr. rudnine.
 • Plovne poti - tovorni promet po morju je najcenejša plovna pot zaradi ogromnih količin prepeljanega tovora, potniški promet pa je tesno povezan s turizmom.

Jezera

 • Vodni zbiralniki - pridobivanje hidroenergije, vode za namakanje, ribolov, turistična ponudba in zadrževalniki visokih voda.
 • Prometne poti (npr. Velika jezera v Severni Ameriki in Reka sv. Lovrenca so plovni 2700 km v notranjost celine).

Tekoče vode

 • Vir sladke vode.
 • Namakanje.
 • Vir hidroenergije (dravske, savske in soške hidroelektrarne).
 • Turizem (športni ribolov, adrenalinski športi, kopanje, slapovi).
 • Ribolov.
 • Prometne poti (veliko rek so povezali s kanali in omogočili razširjene plovne poti, npr. kanal Ren - Majna - Donava; Volga - rečna plovna pot povezuje Kaspijsko, Azovsko in Baltiško morje idr.)

Podzemne vode

 • Pitna voda v vodonosnikih (npr. podtalnica v Medlogu).
 • Turizem (kraške vode).
 • Življenjski prostor živalim in rastlinam.
 
 
> Problem onesnaženosti in varstvo voda >