KAZALO VSEBINE

 
 

 

 

 

VODOVJE (HIDROSFERA)


POMEN VODA IN SKRB ZA NJIHOVO OHRANJANJE

MORJA IN OCEANI

 • nastanek morij in oceanov
 • premikanje morske vode
 • lastnosti morske vode

VODOVJE NA KOPNEM

 • tekoče vode
  • rečni sistem (porečje, povodje, razvodnica)
  • vodnatost (vodostaj, odtočnost)
  • rečni režimi (ledeniški, snežni, dežni)
 • snežišča in ledeniki
 • jezera
  • pomen
  • nastanek - vrste
 • podzemne vode
  • voda na krasu
  • podtalnica
  • arteška (ujeta) voda

 


viri in literatura

navodila