Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Brezpotja, grebenska prečenja

Brezpotni in lažji alpinistični grebeni: urejeni so po vrhovih, ki jim pripadajo (večinoma je to glavni vrh v grebenu). Vrhovi si sledijo po abecednem redu. Številne dodatne opise grebenov v gorniškem dnevniku, ki spodaj niso zajeti, si oglej s pomočjo iskanja.