Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Košutnikov turn (2133 m)

Greben

Greben Košute je skoraj enakomerno dvignjena pregrada, visoka večinoma čez 2000 m. Od Velikega vrha do Tolste Košute je kar 10 km. Na južni strani so položnejša travnata pobočja, na severu pa strma in skalnata. Skoraj ves greben (od Velikega vrha do Košutnikovega turna) je markiran in prav lepo zaobljen. Zadnji in kratki del grebena do Tolste Košute je pravo nasprotje: neoznačen, divji in hudo našpičen. Lep kotiček za neugnana brezpotna srca.

Od Tolste Košute do Košutnikovega turna

Neoznačena pot na začetku grebena je dobro shojena, tudi greben je tu še precej tolst in raven (Tolsta Košuta je dvoglavi vrh, vzhodni je višji). Počasi se začne gubati, dokler se na koncu ne preobrazi v grebenskega ježa. Pot je vseskozi sledljiva in poteka večinoma po grebenu ali tik pod njim. V pomoč nam je tudi nekaj možicev. Težave (do II), ki so vse zbrane proti koncu, naskoči naravnost ali pa se jim umakne na južno stran (a le za nekaj metrov). Zelo lepo grebensko plezanje, mestoma po ostri grebenski rezi, kjer je prijetno izpostavljeno. Zahtevnost je zmerna, večinoma nas čakajo težave I. stopnje.

Bolj zapleteno kot plezanje je poimenovanje vmesnih vrhov (Stanko Klinar, Karavanke). Sledi podrobnejši opis vrhov in težav. Dvoglavi vrh Tolste Košute je grebenski sprehod. Med njima v škrbini opazimo manjše okno. Na Obliče, manjša vzpetina v grebenu, pridemo brez težav (mejni kamen 24/41). V nadaljevanju plezamo čez grebenske vrhove Gamsovk. Dva sta najbolj izrazita: vzhodni, 2055.6m (24/42), in zahodni, 2057.6m (24/43). Vse grebenske težave so zbrane okoli zahodnega vrha Gamsovk. Težave so kratke in II. stopnje:
Pred zahodnim vrhom Gamsovk nas čaka krajši težji prag in spust s predvrha. Do vrha potem težav ni, te nas čakajo pri spustu (za spust lahko uporabimo tudi zabiti klin). Naslednjo nekaj nižjo vzpetino tik pod vrhom prečimo po travah na levi. Povsod imamo možne variante, vendar bomo dvojko v vsakem primeru potipali. Do sedla s Košutnikovim turnom težave pojenjajo.