Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Rjavec (2568 m)

Pristop

Normalni pristop poteka z zahoda. Brez plezanja dosežemo škrbino tik levo od Rjavca, do vrha se vzpnemo po levi strani grebena. Možen je tudi direkten pristop na vrh (spodaj prečimo pod pečinami desno in po lahkem žlebu naravnost vrh).

Lahek dostop je tudi iz Triglavskega kota (na škrbino in levo na vrh).

Greben

Po J grebenu na Rjavec in naprej na Triglavsko škrbino (čez Nogo)

Markirano pot zapustimo prav na robu. Navzgor plezamo/hodimo na levi strani grebena. Vsem grebenskim težavam se umaknemo na levi. Težave so prve stopnje (morda le tu in tam, predvsem spodaj, malce več). Če bomo v spodnjem delu s plezanjem preveč silili na rob, nas bo pričakala krušljiva rez in izpostavljen poteg čez malce previsno skalo (III+).

Z Rjavca po sprva lahkem grebenu nadaljujemo prek neizrazitega vršiča in dosežemo obsežno škrbino, kjer trčimo v strmo steno. Z grebena po dvigajoči in zelo ozki laštici splezamo do kamina levo od grebena (III). Kamin je zgoraj previsen in zaprt z zagozdeno skalo. Počasi se z gvozdenjem dvignemo do zagozde in potegnemo čeznjo (III+). Nadaljevanje navzgor na vmesni grebenski vrh, 2651m, je lahko.

Pred nami se odpre 'divji' pogled na dva grebenska vršiča in vmesni škrbini pred Triglavsko škrbino. Grebenska rez je tu precej zašiljena, mestoma gladka in razbita. Previdno pritelovadimo do vznožja zadnjega vršiča in ga preplezamo po najbolj izraziti razčlembi (spodaj začnemo na levi, prestopimo rob in v vpadnici vrha splezamo navzgor; III-, izpostavljeno). Nadaljevanje in sestop v Triglavsko škrbino je precej podrto, a lažje.