dr. Ciril Sorč


dr. Ciril Sorč

70 let

Nekatere knjige:

v nemščini:

Nekaj misli:

+ + +


sv. brata Ciril in Metod, žup. cerkev na Premu

Več ...


Pradedne časti | Raj pod Triglavom | Evangelizacija | Iskrica


Nekaj zunanjih povezav:
Teološka Fakulteta | Bogoslovni vestnikPrispevki iz dogmatike
Dogmatična teologija (nemško)

e-naslov