Za učence > Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti


Vključitev v interesno dejavnost je prostovoljna. Ko se otrok vključi, je udeležba obvezujoča. Dejavnosti se organizirajo, če je prijavljenih najmanj 10 učencev.

Učenec dobi prijavnico za interesno dejavnost pri razredniku in jo njemu tudi odda.

 

Seznam interesnih dejavnosti

Glej tudi