lektoriranje

LEKTORIRANJE IN JEZIKOVNO SVETOVANJE

Odpravljanje pravopisnih in stilističnih pomanjkljivosti v strokovnih besedilih, jezikovna delavnica iz poslovno-uradovalnega jezika

Joža Repar Lakovič

Lanišče 31, 1291 Škofljica 
tel.: (01) 3 667 908,  (041) 735 641
spletna stran: http://www2.arnes.si/~jlakov1/ 
e-pošta: Joza.Lakovic@guest.arnes.si

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni!

 

Lektoriranje je razumevanje besedila, poznavanje stila, zahteva ustrezno terminološko znanje, dopušča avtorjevo izrazno svobodo. Lektoriranje je jezikovno svetovanje, lektor sooblikuje končno podobo besedila z avtorjem in je sokriv za nejasnosti in napake. Jezikovno svetovanje vključuje tudi šesturno delavnico o poslovno-uradovalnem jeziku. Namenjena je občinam, ministrstvom, podjetjem in drugim ustanovam.

   

 

  

charset=iso-8859-2

 

last modified 22.10. 2004