Jezikovni prispevek

Nazaj na glavno stran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj na začetek

Nazaj na glavno stran

TOŠE: TOŠEJA ALI TOŠETA

Joža Repar Lakovič, http://www2.arnes.si/~jlakov1/

 

TOŠE: TOŠEJA ALI TOŠETA

Že lansko leto, ko je umrl, je vladala popolna zmešnjava in razdelila slavistični svet na Tošeta in Tošeja. Ko sem bila povabljena kot gostja v polnočni klub za nekomercialne radijske postaje, me je čisto na koncu voditeljica vprašala, kaj pa Toše, -ja ali -ta. Kot iz topa sem izstrelila Tošeta. No, potem pa se je začel dvom. Ja, imamo Naceta, Toneta, Staneta, pa Arneja. In potem sem raziskovala po slovnicah in pravopisu. Vmes pa je moja kolegica povprašala tudi vašo profesorico Eriko Kržišnik.

Njen odgovor je bil, če ga na kratko povzamem, da gre za slovansko ime in bi šlo s podaljšavo na -t, kakor je pri slovenskih imenih. Podaljšava s -t deluje bolj ljudsko, z -j pa bolj knjižno (Erika Kržišnik).Zdaj ob obletnici smrti pa spet buri duhove. Nekje v Slovenski slovnici omenja Toporišič tudi daljšanje osnov moškega spola z osnovo na samoglasniku, ki je bilo pri Kopitarju že zelo enotno rešeno s podaljšanjem na -t, vendar pa se je v knjižnem jeziku v 19. stoletju "zapletlo". Šlo naj bi za razliko med knjižnim jezikom in narečjem.

Pri sklanjatvah pa pri 1. moški sklanjatvi v poglavju o premenah osnove v 5. točki navaja: "Domači samostalniki na -e osnovo podaljšujejo s -t: oče očeta, tone Toneta, France Franceta; ta e je priponsko obrazilo."

Tudi v pravopisnih pravilih je med posebnostmi moške sklanjatve pri daljšanju osnove s -t navedeno, da se s -t podaljšujejo samostalniki, katerih osnova se končuje na -e (če ta -e izraža ljubkovalnost, majhnost ali domače lastno ime). Navaja primere, kot so Nace, Tone, Stane, Tine.

Kaj me je pri tem zapisu in tudi pri Toporišiču zmotilo? Toporišič navaja domače samostalnike na -e, pravopis pa domača lastna imena.

Če upoštevamo oboje, je v zdajšnjem času Toše tuje ime, saj je Slovenija samostojna država, in ga moramo pregibati Toše Tošeja. Pred desetletjem pa bi bilo pravilno Toše Tošeta, kar je našim ušesom veliko bolj domače. Čeprav sem tudi sama najprej pomislila na Tošeta, pa zdaj upoštevam pravopisno pravilo in slovnico in uporabljam izraz Tošeja.

Upam, da vam bo moje razmišljanje kaj koristilo. Moram reči, da sem se temu primeru prav posvetila že lansko leto in se sprašujem, če ne mogli tu razmišljati bolj sociolingvistično (tako meni Erika Kržišnik in se z njo popolnoma strinjam) in uporabiti izraz Tošeta. Ampak za to področje je cel kup strokovnjakov, ki bi lahko kakšno rekli. Mi navadni smrtniki pa moramo pred ljudstvom vse utemeljiti in le Tošeja lahko ta hip opravičim.