Jezikovni prispevek

Nazaj na glavno stran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj na začetek

Nazaj na glavno stran

NAPAKE V DOPISIH

Joža Repar Lakovič, http://www2.arnes.si/~jlakov1/

 Nekatere fraze se v slovenskem poslovno-uradovalnem jeziku uporabljajo, vendar niso primerne:

Narobe 

veliko nam je na tem 
vsled tega je ni bilo na sestanek 
v kolikor se ne strinjate 
odgovor bo znan tekom meseca 
tekom časa se bo to uredilo 
v izogib posledicam 
z ozirom na 
brez ozira na 
potom pisma vas obveščamo 
v slučaju neplačila 
v svrho tega 
v primeru, da ne boste plačali 
Prav 

veliko nam je do tega 
zato/zaradi tega je ni bilo na sestanek 
če se ne strinjate 
odgovor bo znan v enem mesecu 
sčasoma se bo to uredilo 
da se izognemo posledicam 
glede na 
ne glede na 
s pismom vas obveščamo 
pri/ob neplačilu 
zato 
če ne boste plačali 

Poslovna in uradovalna sporočila imajo standardno obliko, uporabljajo določene stalne besedne zveze kot fraze, in sicer:

V zvezi z dopisom z dne …

Glede na vašo prošnjo o posredovanju …

v upanju na ugodno rešitev/upamo na ugodno rešitev …

Pogosto so pisci dopisov v dvomih o rabi trpnika. Včasih preganjani trpnik je pri objektivnem in neosebnem sporočanju popolnoma ustrezen. Treba je samo paziti na njegovo pravilno uporabo.

Pri uporabi trpnika zanemarimo vršilca dejanja, ker je nepomemben ali pa ga nočemo imenovati, zanima nas samo dejanje.

Narobe 

Vašo ponudbo se zavrne 
Take uredbe se sprejme 
Dokumente se izroči policiji 
Prav 

Vaša ponudba se zavrne 
Take uredbe se sprejmejo 
Dokumenti se izročijo policiji 
Najpogostejša napaka pri pisanju dopisa je nepravilno zapisan datum. 
Narobe 

Lanišče,23.10.2005 
Lanišče, 01. 07. 2005 
Lanišče, 23. Oktober 2005 
Prav 

Lanišče, 23. 10. 2005 
Lanišče, 1. 7. 2005 
Lanišče, 23. oktober 2005 
Kdaj bo kolegij?
Narobe 

Kolegij bo v sredo, 26. 10. 2005 ob 8.00 v 
Kolegij bo 26. 10. 2005, v sejni sobi 
Lanišče, 23. Oktober 2005 
Prav 

Kolegij bo v sredo, 26. 10. 2005 ob 8.00, v 
Kolegij bo 26. 10. 2005 v sejni sobi
Lanišče, 23. oktober 2005

Kako nagovorimo naslovnika?

Spoštovani! ali Spoštovani,

Kadar nadaljujemo pisanje v naslednji vrsti za vejico, je vedno začetek z malo začetnico.

Kadar nadaljujemo pisanje v naslednji vrsti za klicajem, je vedno začetek z veliko začetnico.

Če nagovorimo posameznika, lahko zapišemo:

Spoštovani gospod Novak!
Spoštovana gospa Novak!

Pomnite: Spoštovani velja za oba spola, nikoli ne uporabljamo ženske oblike pri nagovoru ženske, npr. Spoštovana, razen če pripišemo še priimek oziroma ime: Spoštovana gospa Marina.