Izkušnje


nazaj na glavno stran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joža Repar Lakovič je univerzitetna diplomirana slovenistka, ki se že od leta 1983 ukvarja z lektoriranjem strokovnih besedil in jezikovnim svetovanjem. Lektorira predvsem strokovna besedila s področij ekonomije, revizije, računovodstva ipd.

 

Poleg lektoriranja pripravlja šesturno delavnico o poslovno-uradovalnem jeziku, ki vključuje kratko teoretično razlago in veliko zgledov z vajami, ki jih rešujejo udeleženci delavnic. Sodeluje s Poslovno-izobraževalnim centrom Fakultete za upravo in tudi samostojno predava, predvsem na upravnih enotah občin, v podjetjih in drugih ustanovah. V letu 2011 je s prispevkom sodelovala pri pripravi gradiva za knjigo Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost.

 

V letih 2005–2009 je bila predsednica Lektorskega društva Slovenije, 2006–2011 pa je bila podpredsednica. Že ves čas si prizadeva za uveljavitev lektorske licence, s katero naj bi uredili status lektorskega poklica in financiranje. Od leta 2011 je tudi članica upravnega odbora Slavističnega društva Slovenije.

 

Zaradi nenehnega stika z živim jezikom in številnih izkušenj je bila povabljena tudi k sodelovanju in pripravljanju oddaj na TV Slovenija. V oddaji Minute za jezik je v letih 2010–2012 odgovarjala na vprašanja gledalcev in poskušala čim enostavneje rešiti čim več jezikovnih zagat.

 

 

 

 

DELOVNE IZKUŠNJE

 

1.         Minute za jezik, TV Slovenija:

            Priprava in snemanje oddaj Minute za jezik na prvem programu TV Slovenija:

priprava oddaj o jezikovnih zagatah piscev in odgovori na njihova vprašanja, 2010, 2011, 2012; oddaje so shranjene v arhivu oddaj TVS in si jih lahko ogledate;

 

2.         Predavanja: priprava predavanj o jeziku z vajami in delovnim gradivom:

        vodenje Lektorske sekcije na Slavističnem zborovanju v Kopru, 2012,

        sodelovanje na okrogli mizi o lektoriranju in prevajanju v Kopru, 2012

        prispevek v knjigi Govori in pisna komunikacija za vsako priložnost, Založba Forum  Media, 2011, 2012, 2013,

        predavanje na o jeziku na SURS-u, 2012,

        predavanje o jeziku Zavodu RS za zaposlovanje, 2011,

        predavanje za Fakulteto za upravo o poslovno-uradovalnem jeziku, 2007, 2008, 2009, 2010, 1011, 2012, 2013

        predavanje na Slavističnem zborovanju o lektoriranju, 2011,

        predavanje za Slovenski inštitut za revizijo 2011, 2012,

        predavanje o jeziku na zborovanju računovodij v Mariboru, 2011,

        predavanje o jeziku za podjetje Aquarius, 2010,

        predavanje o jeziku za prevajalce in tolmače, 2010,

        predavanje za Občino Škofljica o poslovno-uradovalnem jezika, 2007,

        predavanje o lektoriranju za študente slov. j. 3., 4. letnika  in absolvente Filozofske fakultete v Ljubljani, 2007;

           

 

3.         Statistični urad RS (SURS):

        pogodbeno že 15 let sodelujem s Statističnim uradom RS in poznam terminologijo:

        priprava predavanj in vaj za objavo na intranetu, 2012,

        sodelovanje pri pripravi vsebine za Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) – svetovalka za terminološka vprašanja,

        sodelovanje v projektni skupini za pripravo Standardne klasifikacije poklicev (SKP), – priprava ustreznih pojasnil v zvezi z jezikovnimi vprašanji pri oblikovanju Standardne klasifikacije poklicev,

        svetovanje pri pripravi obrazcev in navodil za pripravo Popisa,

        članica terminološke skupine za pripravo poenotene statistične terminologije,

        priprava skrajšanih nazivov SKD, 2008, 2011;

 

4.         Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije:

– lektoriranje publikacij računovodske stroke,

– V. Zupančič: Knjigovodstvo in obdavčitev zasebnikov za leti 2001, 2003,

            – M. Duhovnik: Obračunski in denarni tokovi kot podlaga za ugotavljanje uspešnosti,

            – V. Zupančič: Knjigovodstvo in obdavčitev pri zasebnikih, 2008;

 

5.         Slovenski inštitut za revizijo:

        SIR*IUS, lektoriranje nove strokovne revije, 2013, 2014,

        strokovni priročnik: Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na neprem., 2012,

        ISACA, lektoriranje in sodelovanje s prevajalci in terminologi, 2011, 2012,

        vsebinska in jezikovna redakcija prevodov Inštituta za revizijo,

        Mednarodni standardi notranjega revidiranja, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011,

        Ocenjevanje vrednosti nepremičnin,

        B. Praznik: Priročnik za ocenjevanje vrednosti podjetij (učbenik za ocenjevalce),

        popravljen in dopolnjen priročnik B. Praznika, 2011,

        Torkar&Pšunder: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, 2006,

        Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, 2003, 2005, 2012,

        Mednarodni standardi zunanjega revidiranja (vsebinska in jezikovna redakcija prevoda), 2007, 2011, 2012,

        Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti – novi, 2007, 2012;

 

6.         Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje:

        lektoriranje priročnika ISSA, 2013, 2014

        lektoriranje in svetovanje pri jezikovnih vprašanjih, 2011, 2012, 2013,

        Mednarodno združenje za socialno varnost: Mednarodni oddelek preprečevanje poklicnih tveganj v kemijski industriji, 2008, 2011, 2013;

 

7.         Zavod RS za zaposlovanje:

            – lektoriranje za spletno stran: A-Esvet Raziskovanje zaposlitvenih možnosti, 2008,  lektoriranje gradiva za svetovalce na Zavodu za zaposlovanje, 2011, 2012;

 

8.         Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani:

            – lektoriranje in korigiranje Zbornika za predavanje o nizkoenergijskih in pasivnih hišah, 2006,

              Martina Zbašnik Senegačnik: Pasivna hiša, 2007;

 

9.         Direkcija RS za ceste:

lektoriranje biltenov, 2005–2007, jezikovno svetovanje 2012,

            – P. Andrejčič Mušič: Osnutek strateškega razvoja državnega kolesarskega omrežja v RS, 2006;

 

10.       Ekonomska fakulteta v Ljubljani:

            – Zbornik: Strateško prestrukturiranje podjetij po globalizaciji, lektoriranje in korigiranje, 2007;

 

11.       Gospodarska zbornica Slovenije; Zbornica komunalnega gospodarstva:

            – lektoriranje Zbornika problemske konference, 2011, 2012, 2013;

 

12.       AJPES:

            – Lektoriranje gradiva za referat, 2013;

 

13.       Inštitut za kriminologijo:

            – lektoriranje publikacije Skozi umetnost o družinskem nasilju, 2012;

 

14.       Lekarna Ljubljana:

            – lektoriranje propagandnih brošur, 2011, 2012, 2013;

 

15.       Ministrstvo za obrambo:

            – lektoriranje strokovnih in specialističnih del s področja logostike in drugih del, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012;

 

16.       Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport, Centralna tehniška knjižnica:

– lektoriranje publikacij, znanstvenih prispevkov;

 

17.       Služba vlade RS za evropske zadeve (SVEZ):

na razpisu sem bila izbrana za lektoriranje prevodov zakonodaje in direktiv Evropske unije; besedila so strokovno zelo zahtevna in obsegajo področje pravne terminologije Evropske unije;

 

18.       Holding Ljubljana:

vsebinska priprava domače strani in vodenje projekta za pripravo domačih strani v letih 1999–2001;

 

19.       Our Space:

vodenje projekta za lokalizacijo programa SCALA: vodenje prevajalske skupine in usklajevanje terminologije;

 

20.       GEA:

– revija, Mladinska knjiga Ljubljana, lektoriranje revije Gea;

 

21.       SAP Slovenija:

vodilno računalniško podjetje za trženje programskih paketov za velika, srednja in mala podjetja – lektoriranje vseh prispevkov za objavo;

 

22.       KNAUF Slovenija:

            – lektoriranje prevodov brošur, 2011–2013, 2014; 

 

23.       Agencija za zavarovalni nadzor:

            – lektoriranje Letnega poročila, 2012;

 

24.       Pediatrična klinika v Ljubljani:

            – Lektoriranje prispevkov za zbornik o glavobolih in migrenah, 2013,

Lektoriranje prispevkov za zbornik o epilepsiji, 2011;

 

 

25.       Razno:

lektoriranje diplom, magisterijev, doktoratov, predvsem s področja ekonomije in humanističnih ved;

 

26.       Lektorsko društvo Slovenije:

predsednica od leta 2005–2009, priprava spletne strani  in drugih gradiv, povezanih z delovanjem Lektorskega društva Slovenije; od leta 2008–2011 podpredsednica; od leta 2011 članica upravnega odbora Slavističnega društva Slovenije za lektorsko sekcijo; od 2014 članica skupine za pripravo licence.

 

 

 nazaj na glavno stran