V DEŽELI MARTINA KRPANA


UVOD

SVETA TROJICA NAD PIVKO

- RASTLINSTVO

- ŽIVALSTVO

- LOVSTVO

VASIŠČE, OPUŠČENA VAS

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI

PETELINJE

PETELINJSKO JEZERO

PETELINJSKI TEK

DEJAN MILOŠEVIČ

ANA PUPEDAN

TURISTIČNA PONUDBA »V DEŽELI MARTINA KRPANA«

LITERATURA

SODELUJOČI

Živalstvo

Obsežni gozdovi na pobočju Svete Trojice nudijo zavetje in skrbijo za ohranitev številnih zveri: volka, medveda in celo risa. Ker je južno pobočje te gore zelo kamnito, je primerno za medvedje brloge. Naj omenimo, da se je številčnost rjavega medveda tudi na tem področju v povojnih letih močno okrepila. Občasno povzroča medved škodo na domačih živalih in poljskih pridelkih. Tu potekajo za velike sesalce pomembne selitvene poti iz Gorskega Kotarja proti Trnovskemu gozdu in v obratno smer. Zaradi sodobnih prometnih cest pa je to preseljevanje nasilno pretrgano. Sicer pa se medved človeka izogiba, nevarnejše je srečanje medvedke z mladiči. V teh gozdovih srečamo še jelenjad, srnjad, divje prašiče, jazbece, polhe,… Parkljasta divjad se je zelo namnožila, zato včasih ogroža naravno pomlajevanje gozda.
Na tem območju je veliko vrst plazilcev (belouška, modras, gad) in dvoživk (močerad, žaba). Na travišču se pogosto vidi tudi kakega zajca. To področje pa je bogato s pticami, kot so vrane, kosi, sove, kanje in druge manjše vrste. Ob Petelinjskem jezeru, kadar je napolnjeno z vodo, lahko občudujemo številne gosi in race.

Rjavi medved


Volk

 

 

Copyright © OŠ Pivka, 2004
Strani ureja Meta Kirn