V DEŽELI MARTINA KRPANA


UVOD

SVETA TROJICA NAD PIVKO

- RASTLINSTVO

- ŽIVALSTVO

- LOVSTVO

VASIŠČE, OPUŠČENA VAS

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI

PETELINJE

PETELINJSKO JEZERO

PETELINJSKI TEK

DEJAN MILOŠEVIČ

ANA PUPEDAN

TURISTIČNA PONUDBA »V DEŽELI MARTINA KRPANA«

LITERATURA

SODELUJOČI

LITERATURA

LJUDJE IN KRAJI OB PIVKI I, (Kulturna skupnost Postojna, 1975)
Janez Zabukovec: SLAVINA (prispevek k zgodovini ljubljanske župnije),
Ljubljana, 1910
Janez Vajkard Valvasor: SLAVA VOJVODINE KRANJSKE, Ljubljana,
MK, 1951
POSTOJNSKO OKRAJNO GLAVARSTVO, Postojna, 1889
Fran Levstik: MARTIN KRPAN, MK, 1991
REGIJSKI PARK SNEŽNIK – IZHODIŠČA ZA NAČRT UPRAVLJANJA,
Ljubljana, 1999
PRVIH 100 LET LOVSTVA NA PIVŠKEM, Pivka, 1998
PIVŠKE NOVICE, Občina Pivka, 2003
15 PETELINJSKIH TEKOV, Ljubljana, 2000
16. PETELINJSKI TEK, Postojna 2000
17. PETELINJSKI TEK, Postojna, 2001
18. PETELINJSKI TEK, Postojna, 2002

 

 

Copyright © OŠ Pivka, 2004
Strani ureja Meta Kirn