V DEŽELI MARTINA KRPANA


UVOD

SVETA TROJICA NAD PIVKO

- RASTLINSTVO

- ŽIVALSTVO

- LOVSTVO

VASIŠČE, OPUŠČENA VAS

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI

PETELINJE

PETELINJSKO JEZERO

PETELINJSKI TEK

DEJAN MILOŠEVIČ

ANA PUPEDAN

TURISTIČNA PONUDBA »V DEŽELI MARTINA KRPANA«

LITERATURA

SODELUJOČI

TURISTIČNA PONUDBA »V DEŽELI MARTINA KRPANA«

V majhni in dokaj mladi Občini Pivka turizem še ni dobro razvit. Člani Turisti-
čnega društva Pivka se sicer trudijo s postavitvami ustreznih informacijskih tabel, zemljevidov in smerokazov za pomembne turistične točke, urejajo raz-
gledne točke na bližnjih hribih, dostopnost poti, lepšajo poleti kraj in okolico s
cvetjem, vzpodbujajo dejavnosti turističnih kmetij, se zavzemajo za razne prireditve, da bi popestrili turistični utrip v občini.
Na marsikatero pomembno turistično zanimivost v naši občini smo učenci Os-
novne šole Pivka opozarjali že vsa leta nazaj skozi izdelane pisne naloge v
okviru festivala Turizmu pomaga lastna glava.

Ker se nam zdi ljudski lik Martina Krpana premalo izkoriščen v turistične namene, smo se letos odločili predstaviti prav njega v svojem izvirnem okolju.
Ob njem vidimo možnosti za popestritev turistične ponudbe tako mlajšim kot starejšim obiskovalcem na Pivškem.

Predlagamo naslednje dejavnosti, ki bi se lahko odvijale »v deželi Martina Krpana«:
- pohodništvo na Sveto Trojico,
- gorsko kolesarjenje na vrh Svete Trojice ali pod njenim vznožjem,
- kampiranje ob Petelinjskem jezeru v spomladanskih in poletnih mesecih,
- poleti z zmaji z vrha Svete Trojice,
- označena in vodena učna pot od Petelinj do vznožja Svete Trojice (vas, jezero, rastlinje, obvodne ptice,…)
- obogatena vsakoletna prireditev Petelinjski tek,
- izdelava in prodaja turističnih spominkov (kipcev) Martina Krpana,
- postavljena maketa Vasišča z Martinom Krpanom v avtentično okolje,
- izdelava ustreznih turističnih zemljevidov in prospektov.

 

 

Copyright © OŠ Pivka, 2004
Strani ureja Meta Kirn