V DEŽELI MARTINA KRPANA


UVOD

SVETA TROJICA NAD PIVKO

- RASTLINSTVO

- ŽIVALSTVO

- LOVSTVO

VASIŠČE, OPUŠČENA VAS

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI

PETELINJE

PETELINJSKO JEZERO

PETELINJSKI TEK

DEJAN MILOŠEVIČ

ANA PUPEDAN

TURISTIČNA PONUDBA »V DEŽELI MARTINA KRPANA«

LITERATURA

SODELUJOČI

PETELINJE

Če se peljemo iz Postojne proti Ilirski Bistrici, se tik pred naseljem Pivka nahaja ob glavni cesti vas Petelinje. Petelinje opisujemo zato, ker se iz te vasi lahko napotimo skozi manjšo Slovensko vas na bližnjo Sveto Trojico. Nad vasjo se vzdigujejo nižji griči Ovčjak, Straža in Bedinek, ob vznožju teh vzpetin pa se razprostira obsežno Petelinjsko polje.
Hiše so razporejene na obeh straneh glavne ceste. Starejši del Petelinj (doma-
čini mu pravijo spodnji del) se nahaja ob vznožju Straže (563 m), in sicer ob cesti proti Slovenski vasi, kjer so hiše in gospodarska poslopja postavljeni tik ob cesti, naprej pa se nadaljuje vrt s sadovnjakom. Stari del vasi je nastal ob cerkvi,
ki je posvečena svetniku Jerneju. Cerkev je nastala sredi 17. stoletja, nato pa je bila večkrat popravljena. Kot pričajo viri, so prvotno cerkev izropali Turki. Zi-
dana je v značilnem »pivškem« slogu. Zakristija na severni strani je iz leta 1798, zvonik pa iz leta 1813. V notranjosti je izrazit visok trostrano zaključen
prezbiterij. Oltarji so iz 19. stoletja. Med pomembnejše kose opreme sodi kro- pilnik leta 1681. Pred nekako šestimi leti se je končala popolna prenova cerkve,
ob glavni cesti pa je bila zgrajena tudi kapelica. Novejši del vasi se je razvijal ob vznožju Ovčjaka (634 m), med železnico in glavno cesto. V sedemdesetih letih 20. stoletja je bila individualna gradnja tako intenzivna, da so danes Petelinje skoraj enotno naselje s Pivko. Danes živi v 85 hišah 120 ljudi. Okrog vasi se razprostirajo obširna polja, ki so vaščanom dajala zaslužek, saj se je nekoč veči- na ljudi ukvarjala s kmetijstvom. Poleg poljedelstva so se ukvarjali tudi z živi-norejo. Redili so predvsem govedo in ovce, pa tudi konje. Znani so bili tudi po prevozu lesa z Javornikov.

Petelinje

Petelinje so prvič omenjene v listinah že leta 1300 kot vas Peteline. V urbarju za grad Prem iz leta 1498 je omenjeno v Petelinjah (Pettellinach) 13 kmetij. Petelinje so takrat štele celo več hiš kot Šempeter (Pivka). Za tlako so zvozili
na grad vino ter dali desetino od pšenice, rži in ovsa..Vsaka kmetija je morala dati 10 desk. Po en dan so bili dolžni kositi in grabiti seno. Ko so pri gradu gradili in popravljali, so morali pomagati in voziti potrebni material. Ugodna lega Petelinj ob glavni prometnici omogoča hiter razvoj vasi, kar dokazuje pestra sestava podjetnikov in obrtnikov, ki jih je kar dvajset. V vasi so tudi različne trgovine. Na koncu vasi, proti Slovenski vasi, je športno igrišče, še naprej pa manjše letališče za športna letala. Tudi kmetijstvo je pomembna deja- vnost v vasi, ki se še vedno razvija.
K vasi spada tudi presihajoče Petelinjsko jezero, ki se nahaja tik pod Sveto Trojico.


 

Copyright © OŠ Pivka, 2004
Strani ureja Meta Kirn