V DEŽELI MARTINA KRPANA


UVOD

SVETA TROJICA NAD PIVKO

- RASTLINSTVO

- ŽIVALSTVO

- LOVSTVO

VASIŠČE, OPUŠČENA VAS

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI

PETELINJE

PETELINJSKO JEZERO

PETELINJSKI TEK

DEJAN MILOŠEVIČ

ANA PUPEDAN

TURISTIČNA PONUDBA »V DEŽELI MARTINA KRPANA«

LITERATURA

SODELUJOČI

SODELOVALI SO NASLEDNJI UČENCI:

Nika Volk, 8. a
Klemen Čepirlo, 8. a
Sebastijan Bašek, 8. a
Ana Tomšič, 8. b
Tadej Šabec, 7. c
Monika Gorup, 7. c
Domen Berlak, 7. b
Mitja Čepirlo, 7. b
Eva Tomšič, 7. a
Marija Tonc, 5. b
Jan Kristan, 5. b


MENTORICI:

Lada Morel
Alenka Tomšič

 

 

Copyright © OŠ Pivka, 2004
Strani ureja Meta Kirn