V DEŽELI MARTINA KRPANA


UVOD

SVETA TROJICA NAD PIVKO

- RASTLINSTVO

- ŽIVALSTVO

- LOVSTVO

VASIŠČE, OPUŠČENA VAS

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI

PETELINJE

PETELINJSKO JEZERO

PETELINJSKI TEK

DEJAN MILOŠEVIČ

ANA PUPEDAN

TURISTIČNA PONUDBA »V DEŽELI MARTINA KRPANA«

LITERATURA

SODELUJOČI

Rastlinstvo

Na južnih obronkih Svete Trojice najdemo kraška travišča in gole kraške gmajne, porasle z redkim grmičevjem (brin, šipek, robida, leska, glog,…). Gole kraške gmajne so nastale na predelih, ki so jih prvotno preraščali pretežno hrastovi gozdovi. S krčenjem in požiganjem za potrebe pašništva so gozd izrinili. Danes pa se z opuščanjem paše spet vrača borov gozd.
Pobočje gore je poraščeno pretežno z bukovimi, jelovimi in borovimi gozdovi, navzoči pa so tudi gozdovi črnega gabra.
Na samem travnatem vrhu Sv. Trojice lahko občudujemo spomladi in poleti raznolikost planinskega cvetja. Tu rastejo pomladanski svišč, arnika, zlati klobuk, brstična lilija, navadna potonika, bodeča neža, gorski narcis, šentjanževka, volnatoglavi osat in drugo cvetje. Nekatere vrste so že ogrožene in zato tudi zaščitene, na primer justinova zvončnica.

Volnatoglavi osat

Arnika

 

Copyright © OŠ Pivka, 2004
Strani ureja Meta Kirn