Prevoz in načrt šolskih poti za šolsko leto 2021/2022

Po 56. členu Zakona o OŠ ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Na prometno ogroženem področju je zagotovljen brezplačen prevoz učencev 1.–5. razreda tudi v primeru, ko je prebivališče oddaljeno manj kot 4 km od šole. O načinih prevoza se šola dogovarja s starši in lokalno skupnostjo. Učenci razredne stopnje, ki so se s podružnične šole prešolali na Brdo, se vozijo v šolo s starši (kot je bilo dogovorjeno ob vpisu) in ne s šolskim kombijem.


Vozni redi

Vučko Tours (2. - 9. razred) - velja od 27. 9. 2021 dalje do preklica

Prevoznik Gerčar (2. - 9. razred) - velja od 27. 9. 2021 dalje do preklica

Minibus (2. - 9. razred) - velja od 7. 9. dalje

Minibus in kombi (1. razred v Vrtcu Medo)

Kombi v Blagovici (voznik Branko Zaberložnik) - velja od 1. 10. 2021

Kombi v Blagovici (voznik Pavle Jošar) - velja od 1. 10. 2021

Kombi v Krašnji (voznik Janez Križman)


Pravila za varno vožnjo


Načrt šolskih poti