Oddelki in učitelji na PŠ Blagovica v šolskem letu 2020/2021

Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik
1. d 16 Mojca Sušec  
razredni pouk
Nika Leskovšek  
razredni pouk, angleščina, izbirni predmet angleščina, podaljšano bivanje
Nika Leskovšek 
2. d 21 Nina Gale  
razredni pouk, angleščina, izbirni predmet angleščina
Barbara Vidic Oset  
3. d 12 Barbara Vidic Oset  
razredni pouk
Nina Gale  
4. d 22 Marija Demšar  
razredni pouk, podaljšano bivanje
Staša Berkopec  
5. d 17 Staša Berkopec  
razredni pouk, jutranje varstvo
podaljšano bivanje
Marija Demšar  

Strokovni delavec Poučevanje
Simona Burkeljca   otroški pevski zbor
Nika Drev   jutranje varstvo, podaljšano bivanje
Barbara Duralija   angleščina, podaljšano bivanje
Milena Iglič   razredni pouk
Peter Jerina   podaljšano bivanje, individualna in skupinska pomoč,
dodatna strokovna pomoč
Andrej Kalan   izbirni predmet tehnika
Jasna Klančišar   svetovalno delo, dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje
Špela Lotus   dodatna strokovna pomoč
Alenka Perhavec   šport, izbirni predmet šport, podaljšano bivanje