Obvestila za starše v šolskem letu 2021/2022

Navodila in informacije za starše otrok, vključenih v podaljšano bivanje

(Brdo, Krašnja, Blagovica, vrtec Medo)