Oddelki in učitelji na matični šoli v šolskem letu 2021/2022

Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik
1. a 21 Nataša Toplak  
razredni pouk, jutranje varstvo
Mateja Orehek  
vzgojiteljica,
podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Mateja Orehek  
1. b 22 Aleksandra Kolar  
razredni pouk, jutranje varstvo
Nada Trček  
vzgojiteljica,
podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Nada Trček  
2. a 24 Tadeja Češka Klančar  
razredni pouk
Urška Glavač Ravnikar  
2. b 24 Urška Glavač Ravnikar  
razredni pouk
Tadeja Češka Klančar  
3. a 27 Danica Juvan  
razredni pouk
Tina Pergar  
3. b 27 Tina Pergar  
razredni pouk, individualna in skupinska pomoč
Danica Juvan  
4. a 21 Alenka Čulk  
razredni pouk
Urša Iglič  
4. b 19 Urša Iglič  
razredni pouk
Alenka Čulk  
5. a 27 Damijana Šter  
razredni pouk, angleščina
Marjeta Pečnik  
5. b 26 Marjeta Pečnik  
razredni pouk
Damijana Šter  
6. a 25 Barbara Duralija  
angleščina, DKE, izb. pr. VE1, podaljšano bivanje
Simona Burkeljca  
6. b 24 Mateja Kos Kobe  
angleščina
Urška Jamšek  
6. c 25 Ana Kladnik Leban  
šport, iz. pr. ŠSP, IŠPO, NŠP
Tom Gornik  
7. a 26 Nataša Berk  
kemija, naravoslovje, izb. pr. POK, laborant
Veronika Tumpej  
7. b 25 Jak Rogel  
šport, izb. pr. ŠZZ, ŠSP, IŠPN, NŠP
Borut Horvat  
7. c 25 Jadranka Karanušić Hajdinjak  
dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč
Jasenka Zupančič  
8. a 22 Petra Hudnik  
slovenščina, izb. pr. KL1, individualna in skupinska pomoč
Špela Šiftar 
8. b 22 Irena Orehek  
slovenščina, izb. pr. RAD, knjižničarka
Lilijana Gracar 
8. c 20 Mojca Češnjevar  
matematika
Jana Kovič 
8. d 21 Sevludin Halilović  
matematika, tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, ŠHO, laborant
Bernarda Jamnik Zupančič 
9. a 24 Ivana Matoševič Pogačnik  
geografija, angleščina, individualna in skupinska pomoč
Rok Mahne 
9. b 24 dr. Vesna Markelj  
geografija, podaljšano bivanje
Mihajlo Milojević 
9. c 22 Aleš Nose  
likovna umetnost, izb. pr. LS1, LS2, LS3, FVZ1, FVZ2, podaljšano bivanje
Ilona Irgolič 

Strokovni delavec Poučevanje
Blaž Andrejka   glasbena umetnost, izb. pr. GLP, OPZ, podaljšano bivanje
Marjana Avbelj   spremljevalka gibalno oviranega otroka
Blaž Bergant   šport, izb. pr. ŠZZ, podaljšano bivanje
Simona Burkeljca   glasba umetnost, OPZ, MPZ
Danica Dolar   knjižničarka
Nika Drev   razredni pouk, jutarnje varstvo, podaljšano bivanje
Margaret Godec   dodatna strokovna pomoč
Anja Gomzi   angleščina, izb. pr. N2N, individualna in skupinska pomoč
Tom Gornik   matematika, tehnika in tehnologija,
podaljšano bivanje, laborant
Lilijana Gracar   dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč
Borut Horvat   fizika, izb. pr. RGT, ROID
Ilona Irgolič   šport, podaljšano bivanje
Bernarda Jamnik Zupančič   naravoslovje, biologija, izb. pr. POK, laborant
Urška Jamšek   gospodinjstvo, izb. pr. NPH, SPH,
laborant, podaljšano bivanje
Andrej Kalan  tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, MME, ROM, laborant, ROID
Sergeja Kosec   podaljšano bivanje
Irena Kotnik   matematika
Jana Kovič   slovenščina, izb. pr. GKL, ŠNO
Damjan Kunstelj   zgodovina
Špela Lotus   dodatna strokovna pomoč
Rok Mahne   dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč
Mihajlo Milojević   šport, izb. pr. IŠPN, podaljšano bivanje
Jasminka Mitkovska   angleščina, izb. pr. FIJ
Tina Omahna   angleščina, izbirni predmet angleščina, podaljšano bivanje
Nina Petek   slovenščina, podaljšano bivanje
dr. Anja Podlesnik Fetih   ravnateljica
Urška Presečnik   pomočnica ravnateljice,
organizatorica šolske prehrane
Sebastjan Rupert   šport, podaljšano bivanje
Tanja Senica   slovenščina, podaljšano bivanje, knjižničarka
Špela Šiftar   matematika, tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, OGL, laborant
Veronika Tumpej   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč
Damjana Vidmar   pomočnica ravnateljice, ROID
Jasenka Zupančič   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč