Jedilniki in prehrana v šolskem letu 2021/2022


Vrste, cene in urnik razdelitve obrokov

Obrok Čas Cena
zajtrk 7.30 – 8.15 0,70 €
malica 9.55 – 10.20 0,90 €
kosilo 12.00 – 14.00 1.-2.r: 2,03 €, 3.-6.r: 2,13 €, 7.-9.r: 2,25 €
pop. malica 15.50 – 16.00 0,85 €

Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje.


Odjava obrokov

Odjava zajtrka in dopoldanske malice je možna vsak delovni dan do 12.00 za naslednji šolski dan. Kosilo in popoldansko malico lahko odjavite do 8.00 zjutraj za isti dan.

Odjave sporočajte: na Portal Lopolis, knjigovodkinji Heleni Presetnik na telefon 041 927 037 ali na elektronski naslov prehrana.jkb@guest.arnes.si.


Prijava na občasne obroke

Če želite otroka občasno naročiti na dodatni obrok, to sporočite knjigovodkinji Heleni Presetnik na telefon 041 927 037 ali na elektronski naslov prehrana.jkb@guest.arnes.si do 8.00 zjutraj za tekoči dan.


Sprememba naročila na obroke za daljše obdobje

Če želite spremeniti naročilo na obroke za vašega otroka, pošljite elektronsko pošto z vsemi podatki: ime in priimek učenca, razred in spremembo obroka, ki ga dodatno naročite oz. odjavite, ter dan odjave oz. naročila na elektronski naslov urska.presecnik@guest.arnes.si.


Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenost do subvencije za malico in kosilo izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šole pridobijo podatke iz centralne evidence Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter ustrezno znižajo višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila na Center za socialno delo zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku.


Dietna prehrana

Na OŠ Janka Kersnika Brdo pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, katerih starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila (potrdila) dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki KC.

O obliki diete se starši dogovorite z organizatorico prehrane. V kolikor dieta ni trajna, je potrebno ob začetku šolskega leta prinesti novo potrdilo.  Spremembe pri uvajanju hrane ali preklic diete redno sporočajte organizatorici prehrane. Pri odjavi obrokov zaradi odsotnosti otroka opozorite, da gre za odjavo dietnega obroka.


Organizatorica šolske prehrane

Organizatorica šolske prehrane je Urška Presečnik. Vprašanja v zvezi s prehrano naslavljate na njo oz. na njen elektronski naslov urska.presecnik@guest.arnes.si..