Oddelki in učitelji na PŠ Krašnja v šolskem letu 2021/2022

Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik
1. c 18 Nejc Novak  
razredni pouk
Neža Resnik  
razredni pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
Katarina Bergant  
2. c
3. c
14
7
Katarina Bergant  
razredni pouk, jutranje varstvo
Neža Resnik  
4. c 16 Vesna Balant  
razredni pouk, individualna in skupinska pomoč, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
Helena Urbanija  
5. c 8 Helena Urbanija  
razredni pouk, jutranje varstvo,
podaljšano bivanje
Milena Iglič  

Strokovni delavec Poučevanje
Simona Burkeljca   otroški pevski zbor
Anja Gomzi   angleščina
Milena Iglič   razredni pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
Peter Jerina   podaljšano bivanje, individualna in skupinska pomoč,
dodatna strokovna pomoč
Jasna Klančišar   svetovalno delo, dodatna strokovna pomoč
Nika Leskovšek   angleščina, izbirni predmet angleščina
Alenka Perhavec   šport, izbirni predmet šport