LOGO

Rezultati dela desetih konferenc AA
Results of ten Conferences AA

2001
Uvodno predavanje / Keynote speech

mr Nold Egenter, Switzerland
Slovenscina Zakaj naj bi relativno nedotaknjena območja vernakularne arhitekture ohranili za prihajajoče generacije?
English Why should we conserve relatively intact domains of Vernacular Architecture for future Generations?

Teorija / Theory
Predsedujoči / Chairman:
dr Marko Koščak

dr Peter Fister, Slovenija
Slovenscina Analiza zatona in nove vrednosti vernakularne arhitekture
English The Decline and Re-establishment of Vernacular Architecture – An Analysis
dr Tadeja Zupančič Strojan, Slovenija
Slovenscina Moč ustvarjalnosti / celoten referat
English The Power of Imagination
dr Tomaž Novljan, Slovenija
Slovenscina Pregled vsebine mednarodne konference ALPE ADRIA / celoten referat
English A Survey of Topics Discussed at ALPS-ADRIA International Conferences
dr Shadi Sami Ghadban, Palestine
Slovenscina Narava etnične tradicije in njihova vloga v arhitekturnem oblikovanju
English Content and Role of National Traditions and Values in the Architectural Formation / complete paper
dr Aleksandar Homadovski, Croatia
Slovenscina Vernakularni izvori novih tehnologija građenja strukturnim mrežama i kompozitima iz drva / celoten referat
English Vernacular Origins of new Technologies in the Construction of Wooden Structural Networks and Composites
mr Peter Marolt, Slovenija
Slovenscina Zamenjava vrednot in tehnologije v odnosu do domačije / celoten referat
English The Changing Values and Technologies of a Home
prof Marjan Ocvirk, Slovenija
Slovenscina Mreže kot likovni element arhitekturnega in prostorskega oblikovanja
English Networks – The Fine Arts of Architectural and Space Design

Praksa / Practice
Predsedujoči / Chairman:
dr Igor Kalčič

prof Denis De Lucca, Malta
Slovenscina Kamnita arhitektura srednjeveškega mesta Mdina na Malti
English Stone Buildings in Medieval Mdina, Malta
dr Marko Koščak, Slovenija
Slovenscina Izkušnje pri celostnem razvoju podeželja in pogled naprej
English Sustainable Development of the Countryside – Experiences and Perspectives
mr Chad Randl, USA
Slovenscina Vernakularne počitniške hišice: študija stešne konstrukcije v Združenih državah 1950 do 1970
English Vernacular Vacation Homes: A Study of A-frames in the United States, 1950-1970
dr Martina Zbašnik Senegačnik, Slovenija
Slovenscina Bivalno ugodje nekoč in danes / celoten referat
English The Comfort of Living - Past and Present
ms Hang Kou, China
Slovenscina Preobrazba hiše (dvora) v Xi'anu na Kitajskem: zamenjava lastništva in odklon značilne oblike stanovanjske hiše
English Transformation of Courtyard House in Xi’an, China: Change of ownership and the decline of a traditional dwelling form
ms Manja Kitek Kuzman, Slovenija
Slovenscina Razvoj obrti tesarskih lesenih zvez / celoten referat
English The Development of Carpenter-Made Wooden Joints
mr Paul Werner, Germany
Slovenscina Zgodovinske ograje v ljudski arhitekturi
English Historic Hedges in Vernacular Architecture

Primeri / Examples
Predsedujoči / Chairman:
dr Igor Kalčič

mr Guenter Konieczny, Germany
Slovenscina Preureditev stiskalnice v Kürnbachu (Baden- Württemberg) v kulturni objekt
English Reconstruction of a historic Kelter (Power-press) into a cultural Shed, in Kuernbach (Baden-Wuerttemberg)
dr Lenko Pleština, Croatia
Slovenscina Kratke slike neke nove-stare kuće / celoten referat
English Short Cuts of one new-old House / complete paper
dr Franz Lang, Austria
Slovenscina Koncept gradnje modernih stanovanjskih hiš po vzoru stare ljudske arhitekture na področju vzhodne Štajerske
English The Concept of Building Modern Family Houses - The Heritage of Eastern Styria's Vernacular Architecture
mr Jože Štrakl, Slovenija
Slovenscina Tradicionalna opečna kritina
English Traditional Clay Roof Covering

Kamen / Stone
Predsedujoči / Chairman:
dr Borut Juvanec

dr Paul Oliver, UK
Slovenscina Temeljni kamni, predavanja o Dartmooru
English Foundation Stones, The Lessons of Dartmoor
dr Borut Juvanec, Slovenija
Slovenscina Objekti v kamnu: suhozid
English Objects in stone: dry stone walling system / complete paper
dr Igor Kalčič, Slovenija
Slovenscina Današnja bivalna kultura kot rezultat podedovanih načel, navad in potreb / celoten referat
English Today’s Dwelling Culture as Result of Inherited Principles, Customs and Needs / complete paper
mr Edoardo Micatti, Italy
Slovenscina Kmetijska in pastirska območja severnovzhodne planine Majella
English The agricultural and pastoral complexes of the north-eastern Majella
dr Berislav Horvatić, Croatia, dr Borut Juvanec, Slovenija
Slovenscina Vodopropusno (!) nepravo svođenje - pastirske cisterne (bunari) sela Draga Bašćanska na otoku Krku na Sjevernom Jadranu
English Water-permeable (!) Corbelling - the Shepherds’ Cisterns (bunari) of the Village of Draga Bašćanska on the Island of Krk in the Northern Adriatic / complete paper
dr Aleksandra Faber, Croatia
Slovenscina Tragovima gradnje pretpovijesne kuće na Jadranu
English Along the Traces of the Adriatic Prehistoric House
prof Christian Lassure, France
Slovenscina Uporaba sklepnega oboka v zatočiščih iz suhega kamna v francoski vernakularni arhitekturi
English The use of the keystone vault in drystone shelters in French vernacular architecture
prof Carlo Zaccaria, Italy
Slovenscina Zaščita in uporaba domačije, imenovane 'masseria' v Pugliji
English Protection and Reuse of 'Masserie' and rural Dwellings in Puglia
mr Richard Tufnell, USA
Slovenscina Izvor in uporaba gradnje v suhem zidu v Združenih državah Amerike
English The Origins and Breadth of use of Dry Stone Masonry in the United States
mr Philip Clark, UK
Slovenscina Sodobna lokalna vernakularna uporaba suhega kamna na področju južnega Walesa in njeni presenetljivi prispevki k pozidanemu okolju
English Recent Use of Vernacular dry Stone Styles by local Authorities in South Wales to create striking Additions to the built Environment

Ogled / Excursion
Predsedujoča / Chairman:
dr Tadeja Zupančič Strojan

Slovenscina Bovško po naravnih ujmah
English Bovec Area after Natural CatastrophesPokrovitelji / sponsors:
TONDACH Križevci - generalni pokrovitelj
BRAMAC Novo mesto, ESAL Anhovo, VELUX Slovenija Trzin

Uradni letalski prevoznik konference / Conference official carrier
ADRIA AIRWAYS Ljubljana
Return to main page of Conference on Vernacular Architecture
Vrnitev na naslovno stran Konference o vernakularni arhitekturi