OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

 

 

PROJEKTI ŠOLSKEGA LETA 2014/15

PROJEKT »TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA«

V letošnjem šolskem letu bomo učenci turističnega krožka predstavili na turistični tržnici Grandov sejem.

 

Naloga

 

PROJEKTI ŠOLSKEGA LETA 2013/14

PROJEKT »TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA«

V letošnjem šolskem letu bomo učenci turističnega krožka predstavili na turistični tržnici možnost pohajkovanja v naši okolici.

 

Oglejte si nalogo.

 

 

PROJEKTI ŠOLSKEGA LETA 2012/13

PROJEKT »TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA«

V letošnjem šolskem letu bomo učenci turističnega krožka predstavili na turistični tržnici naše tradicionalne jedi.

Oglejte si nalogo.

 

 

 

PROJEKTI ŠOLSKEGA LETA 2011/12

 

PROJEKT »TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA«

Že od začetka šolskega leta so se učenci turističnega krožka pod mentorstvom učiteljice Jelke Rijavec skrbno pripravljali na 26. festival Turizmu pomaga lastna glava, ki je potekal 6. marca v Postojni. S svojimi spretnostmi in znanjem so osvojili srebrno priznanje. Predstavili so znamenitosti Čepovanske doline in njene okolice. Idejna zasnova in rdeča nit projekta Igrajmo se pa so okolju prijazne družabne igre in igrače, s katerimi bi dodatno popestrili turistično ponudbo. V šolskih delavnicah so učenci izdelovali igrače iz lesa, kamenčkov, stročnic in drugih naravnih materialov. Te igre in igrače so učence zelo zanimale, naučili so se jih igrati in v igro pritegnili tudi marsikaterega obiskovalca turističnega festivala. Zagotovo to ni njihov zadnji korak. Dragocenosti narave spoznamo, ko z njo živimo in znamo združiti prijetno s koristnim. Kako pomembno je medsebojno sodelovanje in druženje, so spoznali tudi učenci. Vseh teh uspehov ne bi bilo brez prijaznih domačinov, podjetja GONZAGE iz Čepovana, Fundacije BIT Planota in podjetja DENATEKS s Trnovega.

 

Več o projektu

 

Oglejte si nalogo

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  

   

  Uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov naj bi dnevno vsebovala zadostno količino sadja in zelenjave. Da bi spodbudili uživanje sadja in zelenjave med učenci smo se v letošnjem šolskem letu vključili v projekt Shema šolskega sadja (SŠS). Namen tega projekta je spodbujanje zdravega prehranjevanja pri mladih s čim pogostejšim uživanjem sadja in zelenjave. Zaželeno je sadje in zelenjava iz lokalne pridelave, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine (ekološko, integrirano). Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebuje večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas (pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna in biološka vrednost ter kakovost).

  Projekt bomo na šoli izvajali skozi celo šolsko leto. Enkrat do dvakrat tedensko bomo učencem poleg redne šolske prehrane ponudili sadje in zelenjavo. Razdeljujemo lahko naslednje sadje oz. zelenjavo: lešnike, orehe, fige, mandarine, grozdje, melone, lubenice, jabolka, hruške, marelice, češnje, višnje, slive, kaki, jagode, maline, borovnice, ribez. Sadje in zelenjavo se mora uživati SVEŽE in NE predelano (kuhano, praženo, kisano, posušeno, kandirano…). Izjema so lešniki in orehi, ki se uživajo suhi (vendar ne praženi).

  Učencem razredne stopnje bomo sadje ponudili v učilnici, učencem predmetne stopnje pa na stojnici na hodniku. Dežurni učenci bodo predstavili koristne lastnosti izbranega sadja in zelenjave, ter skrbeli za red ob stojnici.

   

   

  V okviru tega projekta bomo izvedli več dejavnosti, ki bodo potekale skozi celo šolsko leto:

  - razredne ure, ki vključujejo vsebine s področja sadja in zelenjave;

  - medpredmetno vključevanje vsebin s področja sadja in zelenjave, ki zajame vse učence;

  - izvedba naravoslovnih dni na temo sadja in zelenjave: druženje učencev, staršev, učiteljev;

  - izvedba delavnice: npr. priprava jedi iz sadja in zelenjave;

  - izdelava plakatov, panojev, razstav ter opremljanje jedilnic, učilnic, oglasnih desk na temo sadja in zelenjave;

  - izvedba anket, prireditev ter tematskih razgovorov na temo sadja in zelenjave;

  - informiranje o dejavnostih šole glede SŠS na spletni strani šole, glasilu ter na roditeljskih sestankih za starše in delavce šole;

  - poročanje o dejavnostih v občinskem glasilu, radijski oddaji;

  - šolski (spletni) portal (izobraževalne teme, kviz…)

  - predavanja zunanjih strokovnjakov, predstavnikov društev ipd.

  - predstavitev SŠS učiteljem, staršem;

  - ogled kmetije, sadovnjakov, pridelave vrtnin…;

  - delo v šolskem sadovnjaku in zelenjavnem vrtu oz. postavitev le-teh;

  Slike dejavnosti, ki so že potekale na šoli.

   

   

  Več o shemi šolskega sadja

   

   

 

Projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija

 

Vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija, v katerega je bila vključena tudi naša šola se je uspešno zaključil. Računalniške delavnice so potekale od 17. do 19. oktobra. Na delavnici so Ana, Andraž in Jakob s pomočjo učiteljice Agate udeležence popeljali v svet računalništva.

Nad projektom, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, so navdušeni tako mladi, ki se preko prostovoljstva učijo pomembnih življenjskih vrednot, kot starejši, ki s tem spoznavajo svet svojih otrok in vnukov ter se vključijo v vseživljenjsko učenje, ki zvišuje kakovost življenj mnogih. Glavni namen Simbioze je omogočiti starejšim pozitivne izkušnje z računalniško tehnologijo, okrepiti njihovo samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje ter uporabo računalnika in interneta.

Za zanimivo izkušnjo smo hvaležni drug drugemu.

Več o projektu najdete na internetni strani www.simbioza.eu.

 

 

 

PROJEKTI ŠOLSKEGA LETA 2010/11

Člani turističnega krožka OŠ Čepovan bomo tudi letos sodelovali na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Prikazali bomo staro obrt v Lokovcu - PREDENJE s kolovratom

Oglejte si jo.

PROJEKTI ŠOLSKEGA LETA 2009/10

V letošnjem letu so se učenci v okviru turističnega krožka lotili projektne naloge z naslovom Lokovški kovači. Oglejte si jo.

 

ZLATO PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO TURISTIČNO TRŽNICO

 

Učenci turističnega krožka OŠ Čepovan so na 24. festivalu »TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA«, ki je potekal 16. marca 2010 v Postojni, dobili ZLATO PRIZNANJE za najboljšo turistično tržnico in SREBRNO za sodelovanje na festivalu. Učenci so se predstavili v vlogi LOKOVŠKIH KOVAČEV. Poleg mentorice Jelke Rijavec so k temu uspehu pripomogli aktivni ljubiteljski lokovški kovači, še zlasti Adrijano Vončina in Alojz Šuligoj, ki svoje kovaške spretnosti prenašata tudi na nekaj naših učencev, ki se učijo izdelovati manjše kovaške izdelke. S tem želimo ohraniti lokovško kovaštvo, kot eno najstarejših obrti v Lokovcu. Pomagal nam je tudi predsednik TD Lokovec – Miroslav Šuligoj Bremec.

20. aprila bomo svojo tržnico predstavili še na zaključnem festivalu v Ljubljani.

 

 

PROJEKTI ŠOLSKEGA LETA 2008/09

Oglejte si projektno nalogo iz projekta Turizmu pomaga lastna glava z naslovom Zelišča.

 

 

Vzgojni načrt
Šolska pravila
Učitelji
Galerija slik