OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

 

UČITELJI

RAZREDNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK
RAZREDNIK
Marinka Bremec
   1. in 3. razred
Saša Plesničar

4., 5., razred

Nataša Pisk
1. razred

 

 

 

 

PREDMETNA STOPNJA

UČITELJ
RAZREDNIK
PREDMET
Zdenka Plesničar
6. in 7. razred
SLJ
Dolores Fratina
BIO, KEM, NAR, POK
Ana Plesničar
TJA
Jelka Rijavec
ZGO, GEO, TVZ, DKE, LUM, GOS
Agata Vidmar
8. razred in 9. razred
MAT, TIT, FIZ, UBE, ROM, MME, OGU
Januša Stibilj
ŠPO
Erika Klanjšček
 
GUM

 

 

 

 

 

 

 

VRTEC
Nada Humar
 
Ljubica Čubrilović

 

 

ŠOLSKA PEDAGOGINJA
Valentina Cigoj

 

 

KNJIŽNICA
Zdenka Plesničar
Vzgojni načrt
Šolska pravila
Učitelji
Galerija slik