OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

 

 

KNJIŽNICA

IZPOSOJENA KNJIGA  

Tvoji drobni prsti šli so čez te liste, knjiga pa je taka kakor prej. Mehke, bele so strani in čiste, N take kot bile so prej.

Pa vendar to ni več ista knjiga, HkHHH in čeprav je ista kakor prej. J Hrepenenje tihih ur se v njej prižiga,drobno roko slutim v njej.

                             Kajetan Kovič

 

Člani šolske knjižnice so vsi učenci od 1. do 9. razreda, otroci iz vrtca in učitelji. Članarine ne plačujejo, prav tako ne zamudnine.

Knjižničarka z urami knjižne in knjižnične vzgoje ter z individualnim svetovanjem skuša vzbuditi interes za branje in pridobivanje novih znanj.

Učenci in učitelji si lahko izposodijo leposlovne in poljudnoznanstvene knjige, v knjižnici lahko prelistajo časnike, časopise in revije.

 

URNIK ZA IZPOSOJO

VSAK DAN 7.30 -8.00
ČETRTEK

10.45 - 12.20

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

Šola omogoča izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učenci dobijo učbenike prvi šolski dan.

V šolskem letu 2014/2015 bo izposoja učbenikov za učence od 1. do 9. razreda brezplačna. Sredstva iz naslova izposojevalnine bo šoli povrnilo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov

 

 

 

 

 

Učitelji
Galerija slik