OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

 

SVET ZAVODA

Svet zavoda upravlja 11 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:

5 predstavnikov delavcev zavoda:

Nataša Pisk - predsednica, Zdenka Plesničar, Jana Winkler, Dolores Fratina, Saša Plesničar

3 predstavniki staršev:

Agata Slivka , Miroslav Šuligoj Bremec, Alenka Sedej

3 predstavniki ustanovitelja:

Dean Ušaj , Tomaž Murovec, Milojka Erzetič

 

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka.

 

 

Vzgojni načrt
Šolska pravila
Učitelji
Galerija slik