OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

 

OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

Čepovan 87

5253 Čepovan

Tel: 05 30 72 906 Fax: 05 30 72 907

e-naslov: os.cepovan@guest.arnes.si

TR 01284-6030671816

Ravnateljica: Helena Hvala

Računovodstvo: Jana Winkler

USTANOVITELJ:   

Mestna občina Nova Gorica z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda, dne 26.11.1996.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Zavod ima šolski okoliš na območju naslednjih prostorskih enot iz Registra Geodetske uprave Slovenije (prostorski okoliš): KS Čepovan, KS Lokovec, zaselek Grudnica.

ORGANIGRAM

 

 

 

VIZIJA ŠOLE

V sodelovanju s starši vzgojiti in izobraziti naše učence v zadovoljne in uspešne osebnosti, ki bodo na temeljih uporabnega znanja gradili našo prihodnost na vrednotah občutka odgovornosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja ter razvijanja pozitivne samopodobe.

Učitelji