OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

 

 

Z letošnjim šolskim letom se uvaja kar nekaj novosti na področju NPZ tako v 6. kot v 9. razredu. Učencem in staršem je na voljo publikacija »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Do nje dostopate preko spletne strani Državnega izpitnega centra; zavihek "Nacionalno preverjanje znanja".

Tretji predmet za devetošolce je po sklepu ministrstva likovna umetnost.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANA 2015/2016

DATUM AKTIVNOST

 

1. september 2015

 

Objava sklepa o izboru predmetov in določitevi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja

 

 

4. maj 2016

 

REDNI ROK

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

 

6. maj 2016

 

REDNI ROK

 NPZ iz slovenščine 6. in 9. razred

 

10. maj 2016

 

REDNI ROK

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

 

 

10. maj 2016

 

 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

31. maj 2016

 

 

Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

 

2. do4. junij 2016

 

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

7. junij 2016

Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

 

8. do 10. junij 2016

 

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

15. junij 2016

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda

 

24. junij 2016

 

 

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6.
razreda

 

 

        

Več podatkov o poteku nacionalnega preverjanja najdete na Državnemu izpitnemu centru.

 

 

 

 

Učitelji
Galerija slik