OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN

Urniki/Prevozi

 

 

JEDILNIK

  MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA

PONEDELJEK

19.10.2015

Polnozrnat kruh, pašteta, nesladkan čaj

Fižolova mineštra, pizza, polbel kruh, nesladkan čaj sadje ali prigrizek
Alergeni
Laktoza, gluten, zrnje soje Zelena, jajca, gluten, laktoza  

TOREK

20. 10. 2015

Bio kruh iz kamuta, rezina sira, kisla kumarica, 100% sok Sesekljana pečenka v paradižnikovi omaki, pire krompir, zeljna solata
sadje ali prigrizek
Alergeni
Laktoza, gluten, zrnje soje Gluten, laktoza

SREDA

21. 10. 2015

Sirov burek, jogurt (SŠS kaki) Bograč, krompir, paradižnikova solata
sadje ali prigrizek
Alergeni
Gluten, laktoza, zrnje soje gluten,

ČETRTEK

22. 10. 2015

Mlečni riž s kakavom, jabolko Jota s hrenovko, ajvar, kompot
sadje ali prigrizek
Alergeni
Laktoza, gluten  

PETEK

23. 10. 2015

Ribji namaz z zelenjavo, polbel kruh, nesladkan čaj Špargljeva juha, pleskavica, pražen krompir, solata
sadje ali prigrizek
Alergeni
Laktoza, zrnje soje, ribe, gluten Gluten, laktoza  

 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.

 

 

ŠOLSKI LONEC

Na NIJZ so se v tekočem letu pripravljali na zagon spletnega portala, ki je namenjen v podporo spremljanju šolske prehrane, kar so po "Zakonu o šolski prehrani" dolžni izvajati strokovni delavci na NIJZ, zlasti z območnih enot.

Spodaj je povezava kjer si jo lahko ogledate ter informacijo širite naprej ali pa zgolj za vašo lastno informiranost.

Portal je namenjen zlasti organizatorjem šolske prehrane, prav tako je lahko zanimiv tudi za laično javnost.

 

 

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE V LETU 2014/15

Obevščamo vas, da novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prinaša novost tudi na področju uveljavljanja subevncije za šolsko prehrano.

Pred novim šolskim letom staršem ne bo več potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za malico / kosilo. Upravičenost do subvencije bo namreč temeljila na pravici do otroškega dodatka, šola pa bo podatke črpala iz baze podatkov na Ministrstvu.

Vlogo za subvencijonirano šolsko prehrano bodo morale ddati samo družine, ki na dan 1.9.2014 nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku

 

 

Organizacija šolske prehrane

Šola organizira obvezno malico za vse učence ter kot dodatno ponudbo kosilo.

Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko potekajo pouk in druge organizirane dejavnosti šole.

 

Odjava in preklic prehrane

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

Obrazec za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši pri svetovalni delavki.

Odjava in prijava od posameznega obroka

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezen obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu ali osebno na tajništvu.

Posamezen obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti .

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Učencu bo zagotovljen posamezen obrok, če bodo starši ali učence še isti dan pred začetkom pouka obvestil razrednika ali kuharico, da bo prisoten pri pouku.

 

Pravila šolske prehrane

Spremembe pravilnika šolske prehrane

 

 

Učitelji
Galerija slik