Krivulja pozabljanja

Pionir raziskav spomina, Hermann Ebbinghaus, je avtor krivulje pozabljanja. Ta kaže, da je pozabljanje besednega gradiva najhitrejše takoj po učenju. Če takoj po učenju snov obvladamo 100%, ostane po dvajsetih minutah  v našem spominu samo še 58% predelane snovi. Če o snovi ne razmišljamo, je ponovno ne preberemo ali ponavljamo, po eni uri pozabimo skoraj 60% snovi. Po šestih dneh se spomnimo samo še četrtine, po enem mesecu pa le 21% predelane snovi.  Na naslednji strani poglejte, kako lahko to krivuljo naredimo bolj položno.

                                                                                         

             

                                                        Vir: http://ultimatelanguagesecrets.com/