Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica - projekti

Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Mesec širjenja e-gradiv

small logo

0. Uvod

V mesecu novembru 2008 je po slovenskih šolah potekal projekt "Mesec širjenja e-gradiv". Struktura te spletne strani ustreza poročilu ob zaključku tega projekta na naši šoli.

I. Pregled sodelujočih

1. Naziv in naslov šole : OŠ Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale

2. Učitelji izvajalci, ki so pri pouku uporabili e-gradiva :

2.1. Ime in priimek učitelja: Andrejka Berlec

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

8. razred, nivojska skupina 2; MATEMATIKA

E-um interaktivna učna gradiva

5

SKUPAJ ŠTEVILO UR

5

 
2.2. Ime in priimek učitelja: Marko Drobne

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

6., 7. in 9. razred; FRANCOŠČINA – izbirni predmet (FI1) ter krožek

School subjects and activities (Realfrench);

Langtolang Multilingual Dictionary;

E-twinning journal Bridges between Solkan and Cruz da Pau; About Our Timetable

5

SKUPAJ ŠTEVILO UR

5
 
2.3. Ime in priimek učitelja: Vilma Grilj

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

9. razred , nivojska skupina 3; MATEMATIKA

E-um interaktivna učna gradiva

5

SKUPAJ ŠTEVILO UR

5

 
2.4. Ime in priimek učitelja: Tjaša Grobin

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

6. B; ANGLEŠČINA

http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm

http://www.kidsgeo.com/geography-games

5

SKUPAJ ŠTEVILO UR

5

 
2.5. Ime in priimek učitelja: Mateja Jakoš Vasle

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

1. razred; SPOZNAVANJE OKOLJA

EKO JELKA

6

SKUPAJ ŠTEVILO UR

6

 
2.6. Ime in priimek učitelja: Sonja Koželj-Juhant

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

6. C - Naravoslovje

Kamnine in minerali

3

SKUPAJ ŠTEVILO UR

3

 
2.7. Ime in priimek učitelja: Katarina Škofic

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

8. razred; LIKOVNO SNOVANJE 2

Veščine likovne kompozicije prof. Toneta Račkija

4

SKUPAJ ŠTEVILO UR

4

 
2.8. Ime in priimek učitelja: Darinka Šmit Bahčič

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

9. razred; ANGLEŠČINA

The greenhouse effect – animacija

Melting Glacier in Argentina – global warming - posnetek

EfficienCity: a climate-friendly town - animacija

3

SKUPAJ ŠTEVILO UR

3

 
2.9. Ime in priimek učitelja: Matejka Vidmar

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

8. A ; KEMIJA

e-kemija v 8. razredu

3

8. C ; KEMIJA

e-kemija v 8. razredu

3

SKUPAJ ŠTEVILO UR

6

 
2.10. Ime in priimek učitelja: Darja Žankar

Razred in predmet

Uporabljeno e-gradivo

Št. ur uporabe pri pouku

7. A ; MATEMATIKA

E-um interaktivna učna gradiva

4

SKUPAJ ŠTEVILO UR

4

II. Poročilo vodje projekta

Vodja projekta

Dušan Smole

Poročilo vodje projekta

III. Poročilo pomočnikov vodje projekta

Pomočniki vodje projekta

Danica Volčin

Poročilo pomočnika vodje projekta
 
Martin Mah
Poročilo pomočnika vodje projekta

IV. Poročilo učiteljev-izvajalcev

Končno poročilo učitelja izvajalca
Podroben opis izvedbe uporabe e-gradiva pri pouku z izročki
Izdelki učencev
2.1 Andrejka Berlec

Končno poročilo

Podroben opis z lini do izročkov Izdelki učencev
2.2 Marko Drobne Končno poročilo Podroben opis z izročki Izdelki učencev
2.3 Vilma Grilj Končno poročilo Podroben opis z liniki do izročkov Izdelki učencev
2.4 Tjaša Grobin Končno poročilo Podroben opis z izročki Izdelki učencev
2.5 Mateja Jakoš Vasle Končno poročilo Podroben opis z izročki Izdelki učencev
2.6 Sonja Koželj-Juhant Končno poročilo Podroben opis, izroček Izdelki učencev
2.7 Katarina Škofic Končno poročilo Podroben opis z izročki Izdelki učencev
2.8 Darinka Šmit Bahčič Končno poročilo Podroben opis, izroček1, izroček2 Izdelki učencev
2.9 Matejka Vidmar Končno poročilo Podroben opis, izroček Izdelki učencev
2.10 Darja Žankar Končno poročilo Podroben opis z linki do izročkov Izdelki učencev

V. Vprašalnik za učence

Analiza vprašalnika za učence ob zaključku projekta ali ob koncu učne ure, pri kateri se je uporabilo e-gradivo
2.1 Andrejka Berlec Analiza vprašalnika
2.2 Marko Drobne Analiza vprašalnika
2.3 Vilma Grilj Analiza vprašalnika
2.4 Tjaša Grobin Analiza vprašalnika
2.5 Mateja Jakoš Vasle Analiza vprašalnika
2.6 Sonja Koželj-Juhant Analiza vprašalnika
2.7 Katarina Škofic Analiza vprašalnika
2.8 Darinka Šmit Bahčič Analiza vprašalnika
2.9 Matejka Vidmar Analiza vprašalnika
2.10 Darja Žankar Analiza vprašalnika

 
| ©2008 OŠ Rodica