Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica - projekti

Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Priznanje Blaža Kumerdeja 2006

small logo

Obrazložitev priznanja

Priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo na področju razvojnih in inovacijskih projektov ter za dosežke na področju osnovnega šolstva pri razvoju in spremljanju programa devetletne osnovne šole ter prenašanju znanja
in izkušenj na druge šole prejme
Osnovna šola Rodica.

Osnovna šola Rodica je šola, ki jo preveva duh ustvarjalnosti, angažiranosti, inovativnosti in sodelovanja. Strokovni delavci se odlikujejo po timskem delu in učinkovitem medpredmetnem povezovanju ter se vključujejo v številne projekte Zavoda RS za šolstvo in drugih institucij. Ravnateljica Andreja Pogačnik Jarc s svojim zgledom, strokovnim delom in spodbudami ohranja visok nivo motivacije in delovno klimo na šoli.

Šola, ki je članica Unescove mreže ASP šol, mreže  EKO in  Zdravih šol, je v zadnjih petih letih v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo izvedla vrsto razvojnih in inovacijskih projektov. Med njimi ima pomembno mesto projekt Pomen in oblikovanje preventivnega programa za zmanjševanje nasilja.  Uspešen in pozitivno sprejet projekt preprečevanja nasilja med učenci je med drugim prinesel  vrsto originalnih prispevkov strokovnih delavcev, ki so jih  objavili v strokovnih publikacijah in medijih.  Dosežke so predstavili tudi na seminarju Sveta Evrope z naslovom Conflict resolutions  and bullying/violence in schools  v Londonu in na strokovnem srečanju ravnateljev osnovnih šol v Portorožu leta 2004. S pestrimi dejavnostmi, vtkanimi v različne predmete, ure oddelčne skupnosti in program šolske skupnosti  že drugo leto izvajajo inovacijski projekt Uresničevanje ciljev državljanske vzgoje pri pouku v celotni vertikali. Ta vidik bogatenja kurikula predstavlja  posebnost  v slovenskem šolskem prostoru, v Evropi pa je že uveljavljen kot pomemben pokazatelj kakovosti šole.  

V okviru razvojnega projekta Optimatizacija s cilji učnih načrtov usklajenih oblik terenskega dela, v katerem so sodelovali vsi učitelji, je šola oblikovala odmevne spletne strani. Postale so zgled in vodilo mnogim šolam po vsej državi.   

Ravnateljica Andreja Pogačnik Jarc prejema priznanje na svečani podelitevi, ki je bila 1. februarja 2006 v Cekinovem gradu.
   

Osnovna šola Rodica je bila tudi ena prvih, ki je  na ljubljanskem območju začela z uvajanjem programa devetletne osnovne šole v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Učiteljski zbor je sistematično in poglobljeno uvajal spremembe na različnih področjih pedagoškega dela, ves čas v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.
Šola je od začetka tudi mentorska šola in svoja znanja in spoznanja deli z drugimi šolami. Kar 21 strokovnih delavcev je pridobilo licenco multiplikatorja Zavoda RS za šolstvo. 

Odlično partnerstvo z  našo ustanovo, inovativnost in izvirni razvojni dosežki Osnovne šole Rodica imajo prav posebno težo, zato šola zasluži priznanje.   

Ljubljana, januar 2006

 
| ©2006 OŠ Rodica