Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

VPIS OTROKA V VRTEC

Kako vpišem otroka v vrtec?
Vpis v vrtec za novo šolsko leto, ki se začne s 1. 9. , poteka v prvi polovici marca.

Vrtec enkrat letno objavi javni razpis za vpis otrok v vrtec. O datumu vpisa vas obveščamo preko šolske spletne strani, na internem TV kanalu in s plakati v občini.  Otroka vpišete tako, da osebno prinesete izpolnjeno VLOGO ZA VPIS svetovalni delavki vrtca.
V primeru, da je število vpisanih otrok višje od števila prostih mest, o sprejemu otrok v vrtec odloča Komisija za sprejem otrok, kar je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih. Starši so o vključitvi otroka v vrtec pisno obveščeni.

Starši lahko vpišete otroka tudi med letom na prosta mesta v posameznih oddelkih.
Starši otrok, ki so v  vrtec sprejeti, z vrtcem podpišejo pogodbo.

Pred vključitvijo otroka v vrtec:
 Pred prihodom otroka v vrtec, starši z vrtcem podpišejo pogodbo, ki določa medsebojne obveznosti in pravice. S sklenitvijo pogodbe je otrok  vključen v vrtec.

V primeru, da se pogodba v dogovorjenem roku ne podpiše, otroka ne vodimo več v evidenci vpisanih otrok v vrtec.
Pred prihodom otrok v vrtec je potrebno urediti (pri izbranem pediatru) zdravniško potrdilo. POTRDILO PEDIATRA oddate v vrtcu, najkasneje do sprejema otroka v vrtec.

V mesecu juniju je organiziran roditeljski sestanek za starše na novo vključenih v vrtcu, kjer starše podrobno seznanimo z organizacijo dela in življenjem otroka v vrtcu.

 

 Pomembni obrazci:

 

Starši!
Veseli nas, da se odločate za vpis otoka v naš vrtec. Potrudili se bomo za dobro počutje vašega otroka v vrtcu!

Za vse dodatne informacije o vpisu otrok v vrtec se lahko obrnete na vodjo vrtca ali na svetovalno delavko vrtca.