Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

Osnovni podatki o vrtcu

vrtec_bistrica

Naslov vrtca: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, enota VRTEC SREDNJA BISTRICA, Srednja Bistrica 49/b,

9232 Črenšovci

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Prežihovega Voranca Bistrica.

E-naslov: Vrtec.Bistrica@guest.arnes.si

Ravnateljica: mag. Terezija Zamuda, tel. 02/573 58 22

Vodja enote, svetovalna delavka in pomočnica ravnateljice: mag. Erika Hvala, socialna pedagoginja.

Telefon vrtec: 02/573 58 28
Telefon šola: 02/573 58 20

Ustanoviteljica OŠ  Prežihovega Voranca, enote Vrtec Srednja Bistrica  je Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Tel: 02 5735 750, fax: 02 5735 758, e-pošta: info@obcina-crensovci.si.

 

Zaposleni

Vrtec obiskujejo otroci od dopolnjenega 11. meseca do vstopa v šolo. Trije oddelki izvajajo vzgojno-izobraževalni proces v prostorih vrtca, en oddelek pa v igralnici v prostoru osnovne šole.

Kadrovska zasedba

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ODDELEK OTROK

DELOVNI ČAS/odmor

mag. Terezija Zamuda

Ravnateljica zavoda

 

 

mag. Erika Hvala

Pomočnica ravnateljice,  vodja vrtca in svetovalna delavka

 

Vsak dan od 7.00 do 14.00, prisotna na šoli ali v vrtcu

Lidija Vučko

Vzgojiteljica

1 – 3 leta
(2. skupina)

7.30 – 14.30

Bojana Feuš

Pomočnica vzgojiteljice

1 – 3 leta
(1. skupina)

7.00 – 14.30

Daniela H. Tkalec

Pomočnica vzgojiteljice

1 – 3 leta
(2. skupina)

7.45–15.15

Alenka Korošec

Vzgojiteljica

3 – 5 leta

7.45–14.45

Liljana Tivadar

Pomočnica vzgojiteljice in vzgojiteljica (organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima)

3 – 5 leta

7.00 –14.30

Andreja Kelenc

Vzgojiteljica

1 – 3 leta
(1. skupina)

7.45 –14.45

Ines Pozderec

Pomočnica vzgojiteljice

3 – 5 leta

5.30 –9.30

Valentina Gjura

Vzgojiteljica

4 – 6 let

7.15–14.15

Jasna Jurkovič

Pomočnica vzgojiteljice

4 – 6 let

8.30 – 16.00

Mateja Žekš

Poslovna sekretarka

 

od 7.00 do 15.00; pisarna v šoli

Andrej Nemec

Računalničar

 

Prisoten na šoli od 7.30 do 14.00

Elizabeta Žerdin

Računovodkinja

 

od 7.00 do 15.00 (vsak ponedeljek, sredo in petek);

Matejka Mrazovič

Kuharica

 

od 6.00 do 14.00

Mateja Gabor

Čistilka in perica

 

od 9.30 do 17.30

Dušan Zamuda (nadomeščanje Slavka Raščana)

Hišnik

 

od 7.00 do 15.00

DELOVNI ČAS VRTCA

OBRATOVALNI ČAS VRTCA:
Poslovni čas vrtca je od ponedeljka do petka, od 5.30 do 16.00, in se sproti prilagaja potrebam staršev.
Posebnosti v izvedbi: Vrtec ne posluje 28. 8., 29. 8. in 30. 8. 2019; zaradi priprave oddelkov na novo šolsko leto in pedagoške konference.

Oddelki otrok

Vzgojno izobraževalni proces poteka v dveh starostnih obdobjih otrok:
Prvo starostno obdobje (otroci od 1. do 3. leta);
Drugo starostno obdobje (otroci od 3. do 6. leta).
Otroci so lahko razporejeni v oddelke, ki so starostno:

  1. homogeni (otroci v razponu enega leta);
  2. heterogeni (otroci v razponu več let prvega ALI drugega starostnega obdobja);
  3. kombinirani (otroci v razponu več let prvega IN drugega starostnega obdobja).

Oddelke otrok oblikujemo pred začetkom novega šolskega leta v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Otroke s posebnimi potrebami integriramo v redne oddelke vrtca in na osnovi Odločbe o usmerjanju zagotovimo dodatno strokovno pomoč ustrezne strokovne osebe.

Vrtec obiskujejo otroci od dopolnjenega 11. meseca do 6. leta. V tem šolskem letu je vključenih 58 otrok in so razporejeni v štiri oddelke. Trije oddelki izvajajo vzgojno-izobraževalni proces v prostorih vrtca, en oddelek pa v igralnici v prostoru osnovne šole.
Dnevni program: od 6 do 9 ur (za vse oddelke).
Ceno izbranega programa starši plačujejo mesečno.

Poslovni čas vrtca traja od 5.30 do 16.00 in se sproti prilagaja potrebam staršev.


Skupina (oddelek)

Število otrok

Vzgojiteljica

Pomočnik/-ica

Od 1-3 let
HETEROGENI

 11

ANDREJA KELENC

BOJANA FEUŠ

Od 1-3 let
HETEROGENI

11

LIDIJA VUČKO

DANIELA H. TKALEC

Od 3-5 let
HETEROGENI

17

ALENKA KOROŠEC

LILJANA TIVADAR, INES POZDEREC

Od 4-6 let
HETEROGENI

20

VALENTINA GJURA

JASNA JURKOVIČ