Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

Osnovni podatki o vrtcu

vrtec_bistrica

Naslov vrtca: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, enota VRTEC SREDNJA BISTRICA, Srednja Bistrica 49/b,

9232 Črenšovci

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Prežihovega Voranca Bistrica.

E-naslov: Vrtec.Bistrica@guest.arnes.si

Ravnateljica: mag. Terezija Zamuda, tel. 02/573 58 22

Vodja enote, svetovalna delavka in pomočnica ravnateljice: mag. Erika Hvala, socialna pedagoginja.

Telefon vrtec: 02/573 58 28
Telefon šola: 02/573 58 20

Ustanoviteljica OŠ  Prežihovega Voranca, enote Vrtec Srednja Bistrica  je Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Tel: 02 5735 750, fax: 02 5735 758, e-pošta: info@obcina-crensovci.si.

 

Zaposleni

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ODDELEK OTROK

DELOVNI ČAS/odmor

mag. Terezija Zamuda

Ravnateljica zavoda

 

 

mag. Erika Hvala

Pomočnica ravnateljice, vodja vrtca in svetovalna delavka

 

Vsak dan od 7.00 do 15. 00, prisotna na šoli ali v vrtcu

Lidija Vučko

Vzgojiteljica

1–3 leta

8.00–15.00

Bojana Feuš

Vzgojiteljica predšolskih otrok

4 –6 let

5.30–13.00 in 8.30–16.00

Daniela H. Tkalec

Vzgojiteljica predšolskih otrok

1–3 leta

7.00 –14.30

Alenka Korošec

Vzgojiteljica

4–6 let

7.15–14.15 in 7.45–14.45

Liljana Tivadar

Vzgojiteljica predšolskih otrok

1– 3 leta

7.45–15.15

Andreja Kelenc

Vzgojiteljica

1– 3 leta

8.00–15.00

Valentina Gjura

Vzgojiteljica

3–5 let

7.15–14.15 in 7.45–14.45

Ines Pozderec

Vzgojiteljica predšolskih otrok

3–5 let

5.30–13.00 in 8.30–16.00

 

Vzgojiteljica predšolskih otrok

1–3 leta

7.30 –12.00

Mateja Žekš

Poslovna sekretarka

 

Od 7.00 do 15.00; pisarna v šoli.

Andrej Nemec

Računalničar

 

Prisoten na šoli od 7.30 do 14.00.

Elizabeta Žerdin

Računovodkinja

 

od 7.00 do 15.00 (vsak ponedeljek, sredo in petek);

Matejka Mrazovič

Kuharica

 

od 6.00 do 14.00

Mateja Gabor

Čistilka in perica

 

od 9.30 do 17.30

Dušan Zamuda (nadomeščanje Slavka Raščana)

Hišnik

 

od 7.00 do 15.00

*Pomočnici vzgojiteljic 2. starostnega obdobja sta vsak drugi teden izmenjaje prisotne na del. mestu od 5.30 do 13.00 in od 8.30 do 16.00, delovni čas vzgojiteljice oddelka se prilagaja delovnemu času pomočnice oddelka.

Delovni čas vrtca
OBRATOVALNI ČAS VRTCA:
Poslovni čas vrtca je od ponedeljka do petka, od 5.30 do 16.00, in se sproti prilagaja potrebam staršev.
Posebnosti v izvedbi: Vrtec ne posluje 27. 8., 28. 8. in 31. 8. 2020; zaradi priprave oddelkov na novo šolsko leto in pedagoške konference.

Programi in oddelki otrok

V šolskem letu 2019/20 izvajamo naslednje programe:
Dnevni program: od 6 do 9 ur (za vse oddelke)
Vrtec obiskujejo otroci od 1. do 6. leta. V tem šolskem letu je vključenih 58 otrok in so razporejeni v štiri oddelke. Trije oddelki izvajajo vzgojno–izobraževalni proces v prostorih vrtca, en oddelek pa v igralnici v prostoru osnovne šole.


Skupina (oddelek)

Število otrok

Vzgojiteljica

Pomočnik/–ica

Od 1–3 let
HETEROGENI

12 

LIDIJA VUČKO

DANIELA H. TKALEC

Od 1–3 let
HETEROGENI

10

ANDREJA KELENC

LILJANA TIVADAR

Od 3–5 let
HETEROGENI

16

VALENTINA GJURA

INES POZDEREC

Od 4–6 let
HETEROGENI

19

ALENKA KOROŠEC

BOJANA FEUŠ