Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

Programi

Vsi programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

PRVO STAROSTNO OBDOBJE (od 1 do 3 let)

  1. 6 - do 9- urni program zajema vzgojno izobraževalni-proces s tremi obroki hrane (dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica).
  2. 4 - do 6- urni program zajema vzgojno-izobraževalni proces z dvema obrokoma hrane (dopoldanska malica, kosilo) .

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (od 3 do 6 let)

  1. 6 - do 9 - urni program zajema vzgojno-izobraževalni proces s tremi obroki hrane (dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica).
  2. 4 - do 6 - urni program zajema vzgojno-izobraževalni proces z dvema obrokoma hrane (dopoldanska malica, kosilo) .
  3. 4 - do 6 - urni program zajema vzgojno-izobraževalni proces z enim obrokom hrane (dopoldanska malica).

Ceno izbranega programa starši plačujejo mesečno.

Poslovni čas vrtca traja od 5.30 do 16.00 in se sproti prilagaja potrebam staršev.