Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

Otrokov dan v vrtcu

Otrokov dan v vrtcu je načrtovan skozi cel dan in je sestavljen iz elementov dnevne rutine, bivanja zunaj in usmerjenih dejavnosti. Vse dejavnosti se medsebojno prepletajo in izhajajo ena iz druge. V vseh dejavnostih se otrok vzgaja in uči, nobena ni bolj ali manj pomembna. Elementi dnevne rutine, ki se prepletajo z usmerjenimi dejavnosti  zagotavljajo predvidljivo zaporedje dogodkov, gladke prehode in doslednost v pričakovanjih in podpori odraslega do otrok. Elementi dnevne rutine so naslednji: