Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

ZAČASNI/REDNI IZPIS IZ VRTCA BISTRICA V POLETNIH MESECIH
ZAČASNI IZPIS v času poletnih počitnic
V aktu ustanovitelja – sklep z dne 27. 9. 2017 je glede začasnega izpisa v 5. točki zapisano takole:
»Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga med letom ponovno vpišejo, se zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno – odstotek cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil. Stroški začasnega izpisa se staršem izračunajo za obdobje največ dveh mesecev.«
Stroškov začasnega izpisa ni, otrok ostane vključen v vrtec, v tem obdobju vam od cene za plačilo vrtca, ki vam je določena z odločbo, odbijemo strošek neporabljenih živil.
REDNI IZPIS IZ VRTCA
Starši lahko otroka redno izpišete za naslednji mesec do konca tekočega meseca. V tem primeru vam prenehajo vse obveznosti do vrtca (plačilo). Otrok je izpisan iz vrtca, to pomeni, da ga lahko ponovno vpišete v rednem vpisnem roku ali med letom, če so na razpolago še prosta mesta. Starši, ki otroka redno izpišejo iz vrtca, niso več upravičeni do subvencije vrtca  za obdobje do konca veljavnosti že izdane Odločbe s strani CSD.
Izjema so predšolski otroci, ki vstopajo septembra v 1. razred.
V aktu ustanovitelja – sklep z dne 27. 9. 2017, je glede začasnega izpisa v 6. točki zapisano takole: »Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila.«
Otroci pred vstopom v šolo so, v primeru izpisa v juliju in avgustu, oproščeni plačila vrtca za predšolskega otroka. 
Pozor: Če gre za redni izpis starejšega otroka, se spremeni status mlajšega otroka (drugega otroka iste družine, ki je vključen v vrtec) z dnem izpisa starejšega otroka.
Če želite, da bo vaš otrok v času poletnih počitnic izpisan iz vrtca, vas prosimo, da izpolnite vlogo, ki jo najdete na internetni strani,  in jo oddate osebno – vzgojiteljici vašega otroka ali vodji vrtca – do konca meseca junija oz. meseca pred želenim izpisom.

mag. Erika Hvala, vodja vrtca

PRILOGE:

- Obrazec za izpis otroka iz vrtca (priponka .pdf)

- Obrazec za začasni izpis otroka iz vrtca (priponka .pdf)