Predmeti in predavanja


Študent opravlja svoje obveznosti glede na leto, v katerem je poslušal predmet. Izpitna literatura in pogoji se iz leta v leto spreminjajo. Vsa ta gradiva od leta 2000 naprej so dostopna pod povezavo Pretekla predavanja.

Pretekla predavanja

Študent opravlja svoje obveznosti glede na leto, v katerem je poslušal predmet. Izpitna literatura in pogoji se iz leta v leto spreminjajo. Veljajo obveznosti, kakor so za vsako akademsko leto določene v gradivih s predavanj spodaj. (Na tej strani so zbrana gradiva in informacije o preteklih predavanjih. Če katere informacije ne najdete, ali pa ste predmet poslušali pred šolskim letom 2000/2001 lahko dobite informacije na govorilnih urah.) lahko dobite informacije na govorilnih urah.) 

 

2013/2014

Analitična filozofija 2013/14 
Moralna teorija 2013/14
Moralna filozofija 2013/14
Etika in moralna teorija- II. st. 2013/14

2012/2013

Analitična filozofija 2012/13 
Moralna teorija 2012/13
Moralna filozofija 2012/13
Etika in moralna teorija- II. st. 2012/13  

2011/2012

Analitična filozofija 2011/12 
Moralna teorija 2011/12
Teorija znanosti (E) 2011/12
Moralna filozofija 2011/12

2010/2011

Analitična filozofija 2010/11 
Teorija in filozofija znanosti 2010/11
Filozofija kognit. znanosti II 2010/11
Moralna filozofija 2010/11

2009/2010

Analitična filozofija 2009/10 
Teorija in filozofija znanosti 2009/10
Filozofija kognit. znanosti II 2009/10

2008/2009

Analitična filozofija 2008/09 
Teorija in filozofija znanosti 2008/09
Filozofija kognit. znanosti II 2008/09

2007/2008

Analitična filozofija 2007/08 
Teorija in filozofija znanosti 2007/08
Filozofija kognit. znanosti II 2007/08

2006/2007

Analitična filozofija 2006/07
Teorija in filozofija znanosti 2006/07
Filozofija kognit. znanosti II 2006/07

2005/2006

Analitična filozofija 2005/06  
Teorija in filozofija znanosti 2005/06 
Filozofija kognit. znanosti II 2005/06

2004/2005

Analitična filozofija 2004/05
Teorija in filozofija znanosti 2004/05 
Filozofija kognit. znanosti II 2004/05

2003/2004

Analitična filozofija 2003/2004 
Teorija in filozofija znanosti 2003/2004 
Filozofija kognitivnih znanosti II 2003/2004

2002/2003

Filozofija znanosti 2002/2003 (gre za povezavo do *.GIF datoteke; v primeru, da vam jo iskalnik skrči, jo v oknu povečajte)
Analitična filozofija 2002/2003
Filozofija kognitivnih znanosti II 2002/2003

2001/2002

Filozofija znanosti 2001/2002
Analitična filozofija 2001/2002
Filozofija kognitivnih znanosti II 2001/2002

2000/2001

Filozofija znanosti 2000/2001
Analitična filozofija 2000/2001
Filozofija kognitivnih znanosti II 2000/2001