Slovenian genealogy - home page

.
Slovenian Genealogical
Society (SGS)
Lipica 7, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Phone ++386 4 515-4-261 
Fax ++386 1 423-5-840 

Web addresses:

http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/rod.htm
http://genealogy.ijp.si
 

President of SGS: srd@guest.arnes.si
Account number: 51510-678-56122

Follow the links under:

Slovenian Genealogical Society (Slovensko rodoslovno društvo - SRD) was founded in March 1995. Before that, a group of family researchers worked in an informal way. SRD is an association of amateur researchers. We aim to support research in the area of genealogy and associated disciplines.

There are three main activities that characterize our work. We publish a bulletin, titled Drevesa (The Trees), we meet every second Tuesday of every month and we carry out an additional event on special topic - presentations are often accompanied by practical work and demonstrations.

SRD strives to catch up with other (western) nations which have started similar activities dozens of years ago and have great tradition and experience. We hope to follow their example. We recently started a project of data transfer from archival material into the computer medium.

We emphasize the use of computers in our research work. Since we do not have any genealogical computer program developed in our country, we mainly use a translated version of Brother's Keeper.

We have introduced ourselves to almost all European and to the largest overseas countries. We maintain contacts with most of them and exchange our publications.

We have prepared a manual for researchers

Annual membership is SIT 6000 (US $ 50), which covers the subscription to the bulletin Drevesa.

 

 

 

Članstvo v društvu
Se želite včlaniti v društvo?
Pravila društva
Člani društvenih organov
Podružnice društva: Vrhnika, Izola 

Redne dejavnosti društva 
Redna srečanja (drugi torek v mesecu)
Mesečno predavanje
DREVESA (društveno glasilo)
Elektronska lista RODOSLOVCI
Knjižnica
Piknik

Projekti
Seznam članov Mohorjeve družbe (Hawlina)
Krajevni rodoslovni viri (Toplišek)
Slovar krajevnih imen (_______)
Osmrtnice v slovenskih časopisih (_______)
Pogrešani - razglašeni za umrle (_______)
Register pokopališč (Toplišek)
INDEKS (kazala matičnih knjig) (_______)
Rodoslovni slovar [slo - nem - lat] (Toplišek)
Vodnik po župnijskih arhivih (skupinsko delo)
Rodovniki znanih Slovencev (_______)
  

Prireditve - akcije
Prva rodoslovna razstava, Škofja loka, VI-IX 1998
Prva svetovna konferenca slovenskih rodoslovcev, Ljubljana, IX 2001, zbornik XII-2001
Rodoslovna razstava, Vrhnika 2001; izdaja priložnostne razglednice, knjižice "Ogrinov rod" in posterja "Ogrinov rodovnik" (Podružnica Vrhnika)
Razstava "Zamorc s krono", od 2000 dalje v Sloveniji in v tujini
Financiranje mikrofilmanja matičnih knjig v Nadškofijskem arhivu Ljubljana, 2000
Več predavanj po slovenskih krajih in udeležencem Univerze za tretje obdobje
  

Dejavnosti članov - simpatizerjev 
T.Pisanski: prva rodoslovna spletna stran v Sloveniji 
    "Genealogy and Heraldry in Slovenia", od 1996
V.Butina: izdaja knjige "Moj rodovnik", 1998
J.Toplišek: Prevod programa Brother's Keeper 5.2
J.Toplišek: Prirejen prevod priročnika za program Brother's Keeper, 2000
G.Zupančič: Prevajanje programa Brother's Keeper 6
P.Hawlina: Izdaja knjižice ob 1500-letnici prve omembe Kranjske (Glagolite, Chreina, Paradish)
J.Toplišek: vzdrževanje spletne strani "Slovensko rodoslovje", od 1997
A.Kos: izdaja rodovnika A.M.Slomška, 1998
N.Novaković: Rodovniki plemiških rodbin
P.Hawlina: Rodovniki grških mitoloških oseb
Rodoslovne raziskave po naročilu: T.Mamić, V.Bohinc, P.Hawlina
 

   
Top  
Home page

Society

Sources
Methods - resources
 Collection of family trees

.