Projekti >Comenius1

Mednarodni projekt Comenius1 v drugem letu

 

Evropa 21. stoletja preko svojih različnih institucij omogoča varovanje in spoštovanje demokracije, svobode, enakosti, človekovih pravic ter dostojanstva, tako da se lahko vsak izmed nas v tej Evropi počuti »Enak, vendar različen«.

Da pa lahko to dejansko uspeva v vsakdanjem življenju, je potrebno, da vsak od nas deluje po načelih tolerance, solidarnosti in nediskriminacije. K temu lahko veliko pripomore tudi šola, in sicer tako, da učencem pomaga pri razumevanju in pomenu demokracije, ki med drugim temelji tudi na spoštovanju tradicije posameznih dežel.

To je bil tudi glavni razlog, da smo se odločili za sodelovanje v tem projektu in da z delom nadaljujemo tudi v tem šolskem letu.

Delo v projektu je vključeno v redne šolske aktivnosti in poteka v sklopu rednega kurikuluma učencev. V projektu v tem šolskem letu sodelujejo učenci 7.a, 7.b., 8.a in 9.a razreda.

Mednarodni projekt Comenius – šolska partnerstva je v tem letu vključen v Program vseživljenjskega učenja, ki predstavlja glavni program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Program si prizadeva prispevati k razvoju Skupnosti kot družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ob zagotavljanju varstva okolja za prihodnje generacije. Zlasti si prizadeva pospeševati izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Skupnosti, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

Comenius kot del programa Vseživljenjsko učenje v svojem bistvu ostaja nespremenjen in je tako še vedno namenjen sodelovanju šol in učiteljev. Sodelujoči v aktivnostih programa naj bi razvili poznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pomagali pridobiti osnovne življenjske spretnosti in naj bi pripomogel k dvigu kakovosti šolskega izobraževanja.

V tem šolskem letu je med našimi partnerskimi šolami prišlo do nekaj sprememb.

Zaradi administrativnih zapletov v projektu ni več portugalske šole iz Campo Maiorja, za kar nam je zelo žal, saj smo s portugalskimi sodelavci vzpostavili pristne prijateljske vezi. Prav tako pa ne sodeluje več romunska šola Liceul Teoretic Ion Creanga, ker po odhodu profesorice Jidveian Olivie Marie na drugo delovno mesto med učitelji ni več zanimanja za projekt.

Nova koordinatorska šola je romunska LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU iz Bukarešte, mednarodna koordinatorka pa profesorica Beuran Daniela.

 

 

UTRINKI IZ COMENIUS SREČANJA V ITALIJI

Več ...

UTRINKI IZ COMENIUS SREČANJA NA NORVEŠKEM

Več ...