Aktualno > Uspehi

Uspehi v šolskem letu 2005/06

Dobitniki srebrnih in zlatih priznanj, ki so jih dosegli na tekmovanjih ...

                                              Iskrene čestitke!

 

Srebrno Cankarjevo priznanje (mentorica: Cvetka Kalčič)

 • Filip Mihalič, 8.b
 • Martin Paldauf, 8.b
 • Sašo Bunc, 8.b
 • Tina Košir, 9.b


Zlato Stefanovo priznanje iz fizike (mentorica: Ivana Madronič-Čelič)

 • Jaka Gspan, 9.b
 • Pavel Kos, 8.a (I. nagrada)
 • Vanesa Anadolli, 8.b
 • Martin Paldauf, 8.b

Srebrno Stefanovo priznanje iz fizike

 • Jaka Gspan 9.b
 • Nika Marenče 9.b
 • Nuša Gruden 9.a
 • Ana Jagodic 9.a
 • Pavel Kos 8.a
 • Rok Lapuh 8.a
 • Nastja Podrekar 8.a
 • Vanesa Anadolli 8.b
 • Martin Paldauf 8.b

Zlato Vegovo priznanje iz matematike (mentorice: Mariza Loganes, Amalija Stiplovšek, Maja Mujkič)

 • VANESA ANADOLLI 8.b
 • SAŠO BUNC 8.b
 • PAVEL KOS 8.b
 • MARTIN PALDAUF 8.b

Srebrno Vegovo priznanje iz matematike

 • ANA JAGODIC 9.a
 • NUŠA GRUDEN 9.a
 • NIKA MARENČE 9.b
 • POLONA RAJAR 9.b
 • PIA AMBROŽ 8.a
 • VANESA ANADOLLI 8.b
 • SAŠO BUNC 8.b
 • PAVEL KOS 8.b
 • FILIP MIHALIČ 8.b
 • MARTIN PALDAUF 8.b
 • LUKA JUŽNA 7.a
 • ROK KAUFMAN 7.a
 • MATIC MLAČNIK 7.a
 • URŠKA KOSI 7.b

Zlato priznanje na tekmovanju iz angleščine (mentorici: Zdenka Kregar, Marija Vraničar)

 • DORA BABOŠEK

Srebrno priznanje na tekmovanju iz angleščine

 • ŽAN DJORDEVIĆ ŠTEBIH 9.a
 • ANA JAGODIC 9.a
 • VITO FERLAN 9.a
 • DUŠAN KALANJ 9.a
 • TINA KOŠIR 9.b

Zlato priznanje v znanju iz zgodovine (mentorica: Lorieta Pečoler)

 • ANA PETERLIN, 8.a (dosežene vse točke)
 • SEBASTJAN BRANK, 8.a
 • DORA BABOŠEK, 9.a

Srebrno priznanje v znanju iz zgodovine

 • SARA ROTTER 9.b
 • SARA VRBINC, 9.b

 

Zlato Preglovo priznanje  iz kemije (mentorica: Magda Možina)

 • Pavel Kos, 8.a


Srebrno Preglovo priznanje  iz kemije

 • Vanesa Anadolli, 8.bSrebrno Proteusovo priznanje  iz biologije (mentorica: Magda Možina)

 • Anja Prokopovič, 9.a
 • Dora Babošek, 9.a

Tekmovanje iz EKO kviza ( mentorica: Goca Šimenc)

 • EMA BABOŠEK, 7.a - šolska prvakinja


Tekmovanje iz znanja logike (mentorica: Maja Mujkič)

 • MATIC MLAČNIK, 7.a - srebrno priznanjeŠportna tekmovanja (mentorji: Petar Lazarevič, Brane Bavdaš, Boža Dobričič)

JESENSKI POKAL V ATLETIKI

VELIKI ATLETSKI POKAL

skok v višino
1. mesto: VITO FERLAN, 9.a

MALI ATLETSKI POKAL

tek na 300 m
1. mesto: ANDREJ GOLUH, 7.a

skok v višino
1. mesto: ANJA JUSTIN, 5.a
2. mesto: PATRICIJA TIŠLARIČ, 5.a

DVORANSKI ATLETSKI POKAL – SKUPINA B

s
kok v višino
1. mesto: PATRICIJA TIŠLARIČ, 5.a

POMLADANSKI POKAL ATLETIKI

VELIKI ATLETSKI POKAL (starejše učenke in učenci)

skok v višino
1. mesto: VITO FERLAN 9.a

met krogle
1. mesto: TJAŠA PAVLIČ 9.b
1. mesto: BLAŽ PEČUH 8.b

met žogice:
1. mesto: TIM ALTBAUER 9.a

MALI ATLETSKI POKAL (mlajše učenke in učenci)

skok v višino
1. mesto: ANJA JUSTIN 5.a
2. mesto: PATRICIJA TIŠLARIČ 5.a

1. mesto: MARTIN ŠUŠTERŠIČ 7.a

 

 

 

 

 

Uspehi v šolskih letih

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

 

Glej tudi

Tekmovanja