Grb

AVSTRALIJA

Naslovna stran


Statistični podatki
Zgodovina
Najredkeje poseljena celina 
Majhna raznolikost površja 
Velika raznolikost podnebja in vodovja
Rastlinstvo
Edinstveno živalstvo:

-        Kenguru

-        Koala

-        Kljunaš

-        Emu

-        Vombat

-        Tasmanski vrag

Kmetijstvo
Upravna delitev Avstralije:

-        Novi Južni Wales

-        Južna Avstralija

-        Viktorija

-        Queensland

-        Tasmanija

-        Zahodna Avstralija

-        Severni Teritorij

Glavno in največje mesto: Canberra in Sydney
Gospodarsko zelo razvita država
Veliki koralni graben

 

VIKTORIJA

 

Slika:Victoria locator-MJC.pngV najmanjši avstralski državi živi četrtina prebivalcev. Glavno mesto Melbourne je predvsem industrijsko središče skupaj z Novim Južnem Walesom pa si deli bogato poljedelsko in sadjarsko območje ob reki Murray, po kateri teče meja. Proti zahodu se razteza Wimmera, svet prostranih njiv pšenice in pašnikov.

Jugovzhodna obala, ima sicer še vedno pomembno vlogo v industriji mlečnih izdelkov in predelavi lesa, je danes električna centrala Viktorije. Zaradi bogatih nahajališč rjavega premoga in nafte ter zemeljskega plina v Bassovem prelivu, je postalo to območje središče za proizvodnjo energije.