Grb

AVSTRALIJA

Naslovna stran


Statistični podatki
Zgodovina
Najredkeje poseljena celina 
Majhna raznolikost površja 
Velika raznolikost podnebja in vodovja
Rastlinstvo
Edinstveno živalstvo:

-        Kenguru

-        Koala

-        Kljunaš

-        Emu

-        Vombat

-        Tasmanski vrag

Kmetijstvo
Upravna delitev Avstralije:

-        Novi Južni Wales

-        Južna Avstralija

-        Viktorija

-        Queensland

-        Tasmanija

-        Zahodna Avstralija

-        Severni Teritorij

Glavno in največje mesto: Canberra in Sydney
Gospodarsko zelo razvita država
Veliki koralni graben

SEVERNI TERITORIJ

northern-erritory

 Velja za zgornji konec Avstralije. Zanj so značilne velikanske živinorejske farme, turizem in dva letna časa-tople, suhe in vroča, vlažna poletja. Po njem se pogosto razdivjajo uničujoči poletni cikloni. Severni teritorij ima velika rudna bogastva, med katerimi sta najpomembnejša boksit in uran, na njem pa leži tudi nekaj največjih znamenitosti, na primer Alice Springs in Ayersova skala.