Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti

PRAVICE OTROK

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V tem poglavju bomo izpostavili le nekaj teh pravic iz Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu, Deklaracije o otrokovih in človekovih pravicah Ustave Republike Slovenije:
Pravice otrok:

PRAVICE STARŠEV

ZA DOBRO SKUPNO SODELOVANJE PROSIM UPOŠTEVAJTE NAŠA PRAVILA  IN PRIPOROČILA:

BOLAN OTROK:

 1. Sporočite nam, če otroka ne bo v vrtec. Nismo radovedni, le vedeti moramo ali je otrok bolan, in če bi bolezen lahko ogrozila tudi druge otroke.
 2. Bolnega otroka ne vključujete v vrtec.
 3. Ne pripeljite otroka v vrtec če: je imel v 48ih urah povišano temperaturo ali drisko (2 ali večkratdnevno tekoče blato) ali je bruhal; ima izpuščaj z ali brez vročine; ima razjede v ustih; ima vnete oči ali če ima otrok uši.
 4. Zdravila naj otrok dobiva doma (zdravila izjemoma dajemo samo s potrdilom otrokovega pediatra).
 5. Pri vključevanju otroka v vrtec po preboleli bolezni je potrebno upoštevati tudi otrokovo splošno kondicijo, počutje, normalno prehranjevanje ipd.

ODHODI IN PRIHODI OTROK:

 1. Otroci so nestrpni, če ne vedo, da pridete ponje pozneje kot običajno. Povejte otroku in tudi nam to sporočite.
 2. Otroka oddajte strokovni delavki v skupini in prosim posredujte pomembne podatke o otroku (če ga kaj skrbi, teži…).
 3. V vrtcu se vsak dan veliko dogaja. Ko pridete po otroka, poiščite vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice. Morda vam mora kaj zaupati o otroku.
 4. Otroci prihajajo in odhajajo v vrtec in domov v spremstvu oseb starejših od 14 let. Le s podpisano izjavo staršev je mogoče otroka dati osebi mlajši od 14 let.
 5. V kolikor bo po vašega otroka prišel nekdo drug in ne oseba, napisana na soglasju, nam to vnaprej sporočite, drugače vas bomo morali poklicati, da pridete po vašega otroka vi sami.

POMEMBNI PODATKI

 1. Vaš točen naslov in telefonska številka nam bosta koristila, če  vas bomo morali nujno poklicati. Vsako spremembo osebnih podatkov nam čim prej sporočite.

ZA VARNOST NAŠIH IN VAŠIH OTROK

 1. Bodite previdni in potrpežljivi pri parkiranju avta. Parkirišče je majhno in ozko, zato previdnost ne bo odveč.
 2. Skupna druženja staršev, otrok in strokovnih delavcev vrtca so prijetna, vendar bodo še bolj, če nam boste pomagali poskrbeti za varnost vašega otroka (pa tudi drugih), saj so otroci v takih trenutkih aktivni, razposajeni, pa tudi neodgovorni za svoja dejanja.
 3. Upoštevajte hišni red.
 4. Otroci naj iz varnostnih razlogov ne nosijo verižic, uhanov ali trakov okrog vratu ter predmetov, s katerimi bi ogrožali svoje zdravje in zdravje drugih otrok. Obenem ne prevzemamo odgovornosti za izgubljene predmete.
 5. V vrtcu in neposredni bližini ne kadimo.

SKRB ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE NAŠIH OTROK V VRTCU:

 1. V vrtcu imamo vsakodnevno načrtovano bivanje na prostem, zato naj bodo otroci primerno oblečeni in obuti za sproščeno igro glede ne letni čas (gumijasti škornji, dežni plašč, poleti čepica, po potrebi rezervna obleka).
 2. Otrokom omogočamo pravico in potrebo po počitku.
 3. Če se otroci zmočijo ali jim je vroče, jih radi preoblečemo v rezervno obleko, ki jo poiščemo v vrečki vašega otroka.
 4.  Primerna obutev za igralnico so copati z nedrsečim podplatom.
 5. V vrtcu nimamo žvečilnih gumijev, ker so otroci nenehno v gibanju in pogovoru.
 6. Za praznovanje rojstnih dni NE PRINAŠAJTE NIČESAR. Sadje je vedno na voljo, poskrbeli bomo za slavnostni pogrinjek in za veselo praznovanje vsakega otroka.
 7. V vrtec ne prinašajte nobene hrane, vrtec poskrbi tudi za posebne diete – z zdravniškim potrdilom.
 8. Prinašanje lastnih igrač je v dogovoru s strokovnimi delavkami vrtca. Prosimo vas le, da otrokom ne dajajte dragih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane.
 9. Prosimo, dosledno upoštevajte dogovore sprejete na roditeljskih sestankih v vrtcu, tako se bomo izognili morebitnim nesporazumom.

ODGOVORNOSTI STARŠEV DO VRTCA KOT INSTITUCIJE

S svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevamo h kvaliteti programa vrtca in njegovega ugleda.
V imenu staršev lahko govorimo samo v primeru, če smo za to pooblaščeni. Svoje lastno mnenje in svoja stališča moramo ločiti od tega, kar govorimo v imenu  vseh  staršev.
Za nastale konfliktne situacije in probleme poiščemo možnosti reševanja znotraj vrtca.
Z zagotavljanjem spremstva otroka v vrtec in iz vrtca skrbimo za otrokovo varnost.

ODGOVORNOSTI STARŠEV DO DELAVCEV VRTCA

Spoštujemo kompetentnost strokovno avtonomijo delavcev v vrtcu;
Spoštujemo pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do nedotakljivosti njihove osebne integritete;
negujemo strpne medsebojne odnose brez predsodkov glede rase, vere, nacionalne pripadnosti, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali življenjskega sloga delavcev vrtca.
Če opazimo neetično in nekompetentno ravnanje delavca vrtca, na to opozorimo delavca vrtca ali vodilnega delavca v vrtcu. Ocena takega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.