Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Vrtec

 

Obračunavanje odsotnosti otrok iz vrtca

Odsotnost otroka iz vrtca odračunamo v skladu s 17. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur.l. 97/2003), 77/2005, 120/2005) in sklepom Občine Črenšovci z dne 27. 9. 2017, štev. 0320–23/2017–1578.

 

Po sklepu Občine z dne 12. 6. 2019 pa veljajo naslednji sklepi obratovanju vrtca: