OŠ Prežihovega Voranca Bistrica kulturna zdrava_sola

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

 

Šolski sklad

- Zgibanka z informacijami o šolskem skladu (priponka .pdf)

- Pravila delovanje šolskega sklada (priponka .pdf)

 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. UPB5 16/07 in 36/08)  je bil ustanovljen Šolski sklad OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. Njegov namen je pomagati in nuditi učencem in otrokom naše šole in vrtca nekaj več. Šolski sklad vodi Upravni odbor, ki ga je potrdil Svet zavoda na seji 28. 6. 2013 in šteje sedem članov (4 predstavniki zavoda oziroma šole in 3 predstavniki staršev).
Namen šolskega sklada:

- zviševanje standarda pouka in dela na šoli ter v vrtcu,

- sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme (športni rekviziti, različna igrala, didaktične pripomočke in urejanju dvorišč vrtca in šole),

- financiranje dejavnosti šole, ki niso neposredno sestavina izobraževalnega programa,

- pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih.

Dejavnosti sklada za pridobivanje sredstev:

- prispevkov staršev,

- prispevkov občanov,

- donacij,

- zapuščin,

- drugih virov: prispevki različnih društev in klubov.

Pridobljena sredstva so namenjena otrokom oziroma učencem, kajti želimo si, da vsi otroci napredujejo in razvijajo pozitivno samopodobo ter zdravo samozavest, ne glede na socialni status družine. Na podlagi kriterijev in meril preudarno in odgovorno razpolagamo s pridobljenimi sredstvi.
Številka transakcijskega računa šolskega sklada na katerega nam lahko nakažete denar po vaši izbiri je 01215-6030647552.
Zahvaljujem se Vam za prostovoljne prispevke in zagotavljamo, da delujemo zakonito in izključno za dobrobit naših učencev oziroma vaših otrok.

Predsednica Upravnega odbora:
Lidija Vučko

 

Predstavitev aktivnosti sklada si lahko ogledate tudi v spodnjem filmu:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player