OŠ Prežihovega Voranca Bistrica kulturna zdrava_sola

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

 

Donacija

Darovati, ne pomeni zgolj podariti popolno darilo materialne narave,
temveč pomeni dati del sebe.

Prav to ste storili vi, cenjeni donator.
Sredstva, ki ste jih namenili kot prispevek
v šolski sklad OŠ Prežihovega Voranca Bistrica,
bodo našim učencem omogočila drugačen pristop
na poti doseganja učnih ciljev,
ki gre v smeri igrivih šolskih prostorov.
Ti sooblikujejo spodbudno učno okolje,
ki predstavlja temelj za razvoj in napredek mladih.

Zato vam izrekamo iskreno zahvalo ter vam želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov.
Naj bo leto, ki prihaja, leto odločnih korakov in ustvarjalnih poti.
Naj bo leto dobrih misli, nepozabno, preprosto in srečno. 

mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica z učenci in zaposlenimi

Do sedaj so sredstva darovali:

- lionsLIONS KLUB LENDAVA, Tomšičeva ulica 2, 9220 Lendava,

- virsVIRS d.o.o., Industrijska ulica 4/b, 9220 Lendava,

- 1Tpm, trženje, proizvodnja in montaža kovinskih in nekovinskih izdelkov d.o.o., Dolnja Bistrica

- vučkoPREVOZI VUČKO d.o.o., Gornja Bistrica 39, 9232 Črenšovci,

- GOSTILNA PRI STUDENCU, Jožef Čeh s. p., Nedelica 76, 9224 Turnišče.