Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Program dela

Vzgojni načrt| Predmetnik| Interesne dejavnosti| Urnik

Program dela šole v šolskem letu 2018/19

V šolskem letu 2018/19 obiskuje šolo 158 učencev, ki so razporejeni v 9 čistih oddelkov.


vrsta oddelkov

št. oddelkov

Vključenost

prvo triletje

3

1., 2. in 3. razred

drugo triletje

3

4., 5. in 6. razred

tretje triletje

3

7.,  8. in 9. razred

podaljšano bivanje

4

od 1. do 5. razreda

jutranje varstvo

1

1. razred

Organiziranost učencev
Organiziranost učencev v osnovni šoli podrobneje določa Vzgojni načrt šole. Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti in v šolski parlament.
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v šolsko skupnost učencev. V šolsko skupnost se povezujejo učenci za uveljavljanje svojih pravic in interesov oddelčne skupnosti. Mentor šolske skupnosti je učitelj Alojz Krevh.
Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v okviru šolske skupnosti.

Šolski otroški parlament
Predstavniki oddelčnih skupnosti se letno sestanejo na šolskem otroškem parlamentu, da poročajo o aktivnostih oddelčne skupnosti v zvezi z letno temo otroškega parlamenta. Predstavniki šole zastopajo našo šolo na medobčinskem otroškem parlamentu ter morebitnem regijskem oz. nacionalnem otroškem parlamentu. Mentorica šolskega parlamenta je v letošnjem letu učiteljica Petra Ritonja, tema pa je »Šolstvo in šolski sistem«.

Šolski koledar za šolsko leto 2018/2019

(Pravilnik o šol. koledarju – 15. člen)
POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI ZA ŠOLSKO LETO 2018 - 2019
Šolsko leto 2018-2019 se začne 3. septembra (ponedeljek) 2018 in se konča  31. avgusta 2019.
Posebnosti v izvedbi:

Ocenjevalna obdobja
Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji.


Razporeditev ocenjevalnih obdobij:

 

I. ocenjevalno obdobje:

od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019

II. ocenjevalno obdobje:

od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019  za učence 9. razreda

 

od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 za učence od 1. do 8. razreda

Počitnice


Jesenske počitnice

od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018

Novoletne počitnice

od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019

Zimske počitnice

od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019 

Prvomajske počitnice

od 27. 4. 2019 do 2. 5. 2019

SEPTEMBER 2018 – 20 +1 (delovna sobota)=21 šolskih dni


3. september, ponedeljek
15. september, sobota

- začetek pouka
- Eko dan- nadomeščanje za 3. 5. 2019 – pouk v skladu s 4. členom
  Pravilnika o šolskem koledarju

24. september, ponedeljek

- skupni in oddelčni roditeljski sestanki 

OKTOBER 2018 – 20 šolskih dni

 

 

od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018

- jesenske počitnice

31. oktober, sreda

- državni praznik
 (dan reformacije in svetovni dan varčevanja)

NOVEMBER 2018 – 20 šolskih dni


1. november, četrtek

- državni praznik (dan spomina na mrtve)

26. november, ponedeljek
                         

1. Skupne pogovorne ure za starše

DECEMBER 2018 – 15 šolskih dni + 1 delovna sobota = 16 dni

22. december 2018, delovna sobota

24. december – prosti dan

   Kulturni dan – nadomeščanje prostega dne,
   3. maja 2019
-  nadomeščen 15. septembra

25. december, torek

- državni praznik (božič)

26. december, sreda

- državni praznik  (dan samostojnosti in enotnosti)

od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019

- novoletne počitnice

JANUAR 2019 –  21 šolskih dni


1. in 2. januar, torek, sreda

- državni praznik (novo leto)

30. januar,  sreda (popoldan)

- 1. konferenca ob zaključku ocenjevalnega obdobja

FEBRUAR 2019 –  14 šolskih dni


 8. februar, petek

- državni praznik
 (slovenski kulturni praznik, Prešernov dan – šolska proslava)

 

 

od 18. 2. 2019  do 22. 2. 2019

- zimske počitnice

MAREC 2019 –  20 šolskih dni


APRIL 2019 – 19 šolskih dni

1. april, ponedeljek
22. april

2. Skupne pogovorne ure
- državni praznik (velikonočni ponedeljek)

27. april, sobota

- državni praznik  (dan upora proti okupatorju)

od 27. 4. 2019 do 2.5. 2019

- prvomajske počitnice

MAJ 2019 – 20 šolskih dni


1. maj, sreda

- državni praznik  (praznik dela)

  • 2. maj, četrtek
  • 3. maj, petek – prosto

- državni praznik (praznik dela)
- nadomeščanje 22.12.2018

JUNIJ 2019 – 16 šolskih dni

 

 

12. junij, sreda (zjutraj)

- konferenca za učence 9. razreda

14. junij, petek

- zaključek šolskega leta za učence 9. razreda

20. junij, četrtek (popoldan)

- konferenca za učence od 1. do 8. razreda

24. junij, ponedeljek

- zaključek šolskega leta za učence od 1. do 8. razreda  
  prireditev ob Dnevu državnosti in zaključku šolskega
  leta

Skupaj šolskih dni v letu: 189/174

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

17. junij.– 1. julij. 2019

1. rok

Za učence 9. r.

26. junij – 9. julij 2019

1. rok

Za učence od 1. do 8. r.

19. avgusta – 30. avgusta 2019

2. rok

Za učence od 1. do 9. r.

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

6. maj – 14. junij 2019

1. rok

Učenci 9. r.

6. maj – 24. junij 2019

1. rok

Učenci od 1. do 8. r.

19. avgust– 30. avgust 2019

2. rok

Učenci od 1. do 9. r.

Šolski koledar  2. del - IZVEDBA NPZ V OŠ


Datum

Aktivnosti

PETEK. 1. septembra 2018

Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. r. opravljali NPZ. 

SREDA. 30. novembra 2018

Zadnji rok za elektronsko posredovanje podatkov o učencih 6. In 9. R., ki bodo opravljali NPZ v rednem roku.

 

PETEK, 4. maja  2019
PONEDELJEK,  7. maja  2019
SREDA, 9. maja 2019

REDNI ROK – za učence 6. in 9. R.
NPZ – SLOVENŠČINA, 6. in 9. R.
NPZ – MATEMATIKA, 6. In 9. R.
NPZ – TRETJI PREDMET  9. R. in za 6. R. iz tujega jezika

TOREK, 29. maja 2019

 

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ  v 9. r.
Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge.

SREDA, 30. maja 2019
ČETRTEK, 31. junija 2019

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge; posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RiC.

TOREK, 5. junija 2019

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6.r. Seznanitev učencev z dosežki v 6.r. in uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene naloge v 6.r.

SREDA, 6. junij 2019

RiC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. r. Seznanitev učencev z dosežki v 6. r. in uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene naloge v 6. r, posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RiC.

ČETRTEK, 7. junija 2019

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge v 6. r., posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RiC.

PETEK, 15. junija 2019

Razdelitev spričeval in obvestil o dosežku na NPZ za učence 9. r.

ČETRTEK, 21. junija 2019

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r.